Flag of Serbia

Redakcija

Language: English | Serbian
Građani Srbije nastavljaju da saosećaju sa izbeglicama i migrantima
Februar 10, 2017

Prema rezultatima drugog istraživanja o stavovima građana Srbije prema evropskim migracijama i izbegličkoj krizi, 47 odsto građana ima pozitivan stav prema izbeglicama i migrantima, 34 odsto njih negativan, dok je 18,5 odsto građana neutralno.

Novembar 30, 2016

Da biste pročitali priču, kliknite na fotografiju pored. 

August 15, 2016

Projekat podrške lokalnim zajednicama u odogovoru na izbegličku krizu je 18-mesečni projekat koji sprovodi Fondacija Ana i Vlade Divac.

Jun 28, 2016

OSNOVNE INFORMACIJE

Projekat za jačanje učešća građana u kreiranju politika je jednogodišnji projekat koji sprovodi koalicija organizacija civilnog društva (OCD) koju predvodi Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA).  Projekat ima za cilj da pomogne da građani bliže komuniciraju sa kandidatima i izabranim zvaničnicima o pitanjima od javnog značaja.

April 7, 2016

USAID podržava ključne reforme neophodne za pristupanje Srbije EU. Projekat podrške Pravosudnoj akademiji za vladavinu prava, koji sprovodi Pravosudna akademija, je dvogodišnja incijativa vredna 500.000 dolara koja ima za cilj jačanje upravljačkih i programskih kapaciteta Pravosudne akademije. Osnovna uloga Pravosudne akademije je da unapredi profesionalni, nezavisni, objektivni i efiksni učinak sudija i tužilaca kao i administrativnog osoblja.

Pages

Last updated: December 12, 2017

Share This Page