Flag of Serbia

Redakcija

Language: English | Serbian
USAID obezbedio 1,3 miliona dolara pomoći Srbiji za reagovanje na migrantsku krizu
August 9, 2016

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) najavila je danas novi projekat vredan 1,3 miliona dolara, koji će trajati 20 meseci, i pomoći Srbiji u odgovoru na tekuću migrantsku krizu.

USAID i Opština Ruma svečano otvorili Ženski edukacioni centar
July 13, 2016

Ruma, 13. jul, 2016 – Direktorka misije Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) Aza El-Abd, predsednik SO Ruma, Stevan Kovačević i generalni direktor kompanije "Insert d.o.o." Žarko Kojić danas su svečano otvorili Ženski edukacioni centar u Rumi.

Vlade SAD i Srbije proslavljaju uspehe u lokalnom ekonomskom razvoju
July 12, 2016

U utorak, 12. jula 2016. USAID i predstavnici 32 lokalne samouprave proslavili su uspehe i najbolju praksu u lokalnom ekonomskom razvoju, obeležavajući time završetak Projekta održivog lokalnog razvoja Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

June 28, 2016

OSNOVNE INFORMACIJE

Projekat za jačanje učešća građana u kreiranju politika je jednogodišnji projekat koji sprovodi koalicija organizacija civilnog društva (OCD) koju predvodi Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA).  Projekat ima za cilj da pomogne da građani bliže komuniciraju sa kandidatima i izabranim zvaničnicima o pitanjima od javnog značaja.

June 28, 2016

OSNOVNE INFORMACIJE

Projekat podrške lokalnim zajednicama u odogovoru na izbegličku krizu je 18-mesečni projekat koji sprovodi Fondacija Ana i Vlade Divac. Ovaj projekat radi na unapređenju kapaciteta odabranih lokalnih samouprava, volonterskih organizacija i organizacija civilnog društva da odgovore na trenutnu izbegličku krizu u Evropi.  Svojim dizajnom projekat nastoji da pomogne opštinama da razviju strategije i strukture koje će im pomoći u slučajevima budućih prirodnih nepogoda i kriza uzrokovanim ljudskim faktorom.

Pages

Last updated: May 03, 2017

Share This Page