Flag of Serbia

Redakcija

Language: English | Serbian
Pozitivni trendovi u oblasti konkurentnosti i rasta srpske privrede
Novembar 17, 2016

USAID-ov Projekat za bolje uslove poslovanja predstavio je danas rezultate šeste godišnje Ankete 1000 preduzeća. Nalazi ankete, koji odražavaju stavove 1000 privrednih subjekata u Srbiji o stanju poslovnog okruženja u zemlji, ukazuju na to da su nedavne reforme pojednostavile poslovanje.

USAID i Vlada Srbije inspirišu preduzetnike  na „novi početak“
Novembar 16, 2016

Srpska asocijacija menadžera (SAM), DNA Communications, Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i predstavnici Vlade Srbije obeležili su završetak projekta „Šansa za novi početak“ i proslavili njegov uspeh i pozitivan uticaj na preduzetnički duh u Srbiji.

Počela Nedelja parlamentarizma
Novembar 7, 2016

Druga po redu «Nedelja parlamentarzima» pod sloganom «Imate reč» svečano je otvorena u Domu Narodne skupštine. «Nedelju parlamentarizma» organizuju Narodna skupština Republike Srbije i inicijativa Otvoreni parlament u saradnji sa još 60 partnerskih organizacija i institucija uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Britanske ambasade u Beogradu, Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

Jačanje regionalnih veza – Poslovni sajam u Leskovcu
Novembar 1, 2016

U utorak 1. novembra 2016. godine, Razvojna agencija Srbije (RAS) u partnerstvu sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID) organizovala je poslovni sajam u Leskovcu.

Vlade SAD i Srbije obeležavaju pet godina reforme pravosuđa
Oktobar 5, 2016

Belgrade – On October 5, 2016, the United States Agency for International Development (USAID) and representatives from the Government of Serbia celebrated  judicial reform successes and lessons learned, to mark the closure of USAID’s Judicial Reform and Government Accountability (JRGA) Project, a five and a half year, $20.9 million initiative.

Pages

Last updated: September 22, 2017

Share This Page