Flag of Serbia

Redakcija

Jezik: English | Serbian

Speeches Shim

19-05-2022

Mediji.Inovacije je petogodišnji projekat sa budžetom od 13,9 miliona dolara koji će raditi na unapređenju ekonomske održivosti i poslovnog razvoja digitalnih medija i pružalaca komunikacionih usluga u Srbiji koji omogućavaju pristup javnosti pravičnim, tačnim i relevantnim informacijama. Projekat zajednički finansiraju Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA).

19-05-2022

Projekat za jačanje političkih procesa je sedmogodišnji projekat vredan 13,8 miliona dolara namenjen jačanju političkog pluralizma u Srbiji i to jačanjem kapaciteta političkih aktera, radom na dijalogu između političkih aktera i građana, i podrškom dugoročnim naporima za unapređenje transparentnosti i integriteta izbornog procesa čime se osnažuje posvećenost Srbije demokratskim vrednostima.

19-05-2022

Projekat za lokalni aktivizam -Tvoje mesto u Srbiji je četvorogodišnji projekat vredan 1,7 miliona dolara koji sprovodi Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD), lokalna mreža 16 organizacija civilnog društva sa juga Srbije. Projekat podržava razvoj lokalnih zajednica kroz mobilizaciju postojećih resursa i unapređenje lokalnog aktivizma širom Srbije. NKD pomaže u razvoju saradnje i jače povezanosti između građana, lokalnih organizacija civilnog društva, privatnog sektora i vlasti.

19-05-2022

Projekat za lokalni aktivizam -Tvoje mesto u Srbiji je četvorogodišnji projekat vredan 1,7 miliona dolara koji sprovodi Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD), lokalna mreža 16 organizacija civilnog društva sa juga Srbije. Projekat podržava razvoj lokalnih zajednica kroz mobilizaciju postojećih resursa i unapređenje lokalnog aktivizma širom Srbije. NKD pomaže u razvoju saradnje i jače povezanosti između građana, lokalnih organizacija civilnog društva, privatnog sektora i vlasti.

19-05-2022

Vlada Republike Srbije pokrenula je ambiciozan plan digitalizacije u svim sektorima. Kao deo ovog plana, modernizacija zdravstvenog informacionog sistema obezbediće zdravstvenim insitucijama brži pristup tačnijim informacijama. Projekat e-zdravlje služi kao porška kabinetu predsednika Vlade, Ministarstvu zdravlja, Institutu za javno zdravlje i Kancelariji za e-upravu i IT kada je u pitanju razvoj i operacionalizacija Strategija e-zdravlja.

Pages

Last updated: June 01, 2022

Share This Page