Flag of Serbia

Redakcija

Language: English | Serbian
Počela Nedelja parlamentarizma
November 7, 2016

Druga po redu «Nedelja parlamentarzima» pod sloganom «Imate reč» svečano je otvorena u Domu Narodne skupštine. «Nedelju parlamentarizma» organizuju Narodna skupština Republike Srbije i inicijativa Otvoreni parlament u saradnji sa još 60 partnerskih organizacija i institucija uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Britanske ambasade u Beogradu, Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

Jačanje regionalnih veza – Poslovni sajam u Leskovcu
November 1, 2016

U utorak 1. novembra 2016. godine, Razvojna agencija Srbije (RAS) u partnerstvu sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID) organizovala je poslovni sajam u Leskovcu.

Vlade SAD i Srbije obeležavaju pet godina reforme pravosuđa
October 5, 2016

Belgrade – On October 5, 2016, the United States Agency for International Development (USAID) and representatives from the Government of Serbia celebrated  judicial reform successes and lessons learned, to mark the closure of USAID’s Judicial Reform and Government Accountability (JRGA) Project, a five and a half year, $20.9 million initiative.

Uzbunjivači u borbi protiv korupcije
September 21, 2016

Beograd – 21. septembar, 2016.godine, Ministarstvo pravde Republike Srbije je, uz podršku Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), organizovalo konferenciju „Uzbunjivači u borbi protiv korupcije“. Na konferenciji su predstavljeni rezultati ostvareni od početka stupanja zakona na snagu, efikasnost kanala za uzbunjivanje i sudska zaštita uzbunjivača.

September 19, 2016

USAID poziva zainteresovane organizacije iz Srbije da se prijave na Poziv za podnošenje ponuda za:

Programsku podršku misije USAID-a u Srbiji

Pages

Last updated: May 03, 2017

Share This Page