USAID podržava transparentno pravosuđe orjentisano prema građanima

Press Release Shim

Speeches Shim

USAID podržava transparentno pravosuđe orjentisano prema građanima
Presecanje vrpce u Višem sudu u Beogradu.
USAID Srbija

For Immediate Release

Utorak, 27 Oktobar, 2020

BEOGRAD – Projekat vladavine prava Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), u saradnji sa Višim sudom u Beogradu, obeležio je početak rada novog Info pulta koji je uspostavljen u holu suda kako bi građani jednostavno mogli da dođu do svih informacija vezanih za razlog zbog kog su se napli u sudu, te da imaju pristup edukativnim i informativnim materijalima.  

“Podrška transparentnosti pravosudnih institucija u jednom slobodnom i demokratskom društvu zahteva direktnu, dvosmernu komunikaciju sa građanima i medijima,” rekao je Majk de la Rosa, direktor Misije USAID-a u Srbiji. “Drago nam je što je ideja o uspostavljanju Info pulta potekla direktno od suda. Ovo je još jedan važan korak u njihovim sveukupnim naporima da na proaktivan način grade transparentnost i unapređuju pristup pravdi za građane. ”

Info pult je glavna tačka za orijentaciju građana i stranaka koje traže osnovne informacije o funkcionisanju suda, radnom vremenu, te snalaženju u prostranoj sudskoj zgradi. USAID je takođe u saradnji sa sudom razvio i niz edukativnih brošura na različite pravne teme od opšteg značaja, kao i video spot koji predočava strukturu i organizaciju suda, sastav i lokaciju sudskih odeljenja, te usluge koje su dostupne strankama. USAID je takođe u prethodnom periodu podržao uspostavljanje sličnog informacionog pulta u Vrhovnom kasacionom sudu, kao i u više prekršajnih sudova širom Srbije

Ovakve aktivnosti, gde je pažnja suda usmerena na građane i njihove potrebe prilikom snalaženja u pravosudnom sistemu, takođe značajno doprinose implpementaciji važeće Komunikacione strategije za Visoki savet sudstva i sudove čijoj izradi je kroz stručnu pomoć doprineo USAID 2018-e godine.

USAID-ov Projekat vladavine prava je četvorogodišnji projekat vredan 9,8 miliona dolara koji pruža podršku blagovremenoj dostupnosti pravde za građane Srbije. Projekat sarađuje sa sudovima, javnim izvršiteljima i Državnim pravobranilaštvom kako bi se unapredila efikasnost i transparentnost pravosuđa kao i pristup pravdi. 

Last updated: December 14, 2020

Share This Page