USAID podržava efikasniji i pravičniji sistem izvršenja u Srbiji

USAID podržava efikasniji i pravičniji sistem izvršenja u Srbiji
Brok Birman u obračanju prisutnima tokom konferencije o efikasnijem i pravičnijem izvršenju presuda.
USAID Srbija

For Immediate Release

Utorak, Maj 14, 2019

BEOGRAD – Projekat vladavine prava Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom, Ministarstvom pravde i Komorom javnih izvršitelja, 14. maja 2019. organizovao je radionicu u cilju usvajanja mera koje će doprineti efikasnijem i pravičnijem izvršenju presuda—sa posebnim fokusom na to kako predstojeće izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju mogu da doprinesu tom cilju.  Napredak u oblasti vladavine prava od ključne je važnosti za Srbiju koja nastoji da ostvari svoje aspiracije ka učlanjenu u EU.  

“Bez efikasnog sistema izvršenja sudskih odluka, samohrana majka ne može da dobije naknadu za izdržavanje svoje dece; radnik ne može dobiti platu od neodgovornog poslodavca; žrtva saobraćajne nezgode ne može dobiti nadoknadu za nastalu štetu”, rekao je Brok Birman, pomoćnik direktora USAID-a za Evropu i Evroaziju. “USAID sa ponosom podržava Srbiju u njenim nastojanjima da unapredi blagovremenost, predvidljivost, transparentnost i pravičnost svog sistema za izvršenje sudskih odluka”.

Ova radionica bavila se pre svega harmonizacijom prakse između sudova i javnih izvršitelja sa ciljem da procedure izvršenja budu pravičnije i transparentnije. Postizanje ravnoteže između prava građana i efikasne naplate duga u skladu je sa standardima Evropskog suda za ljudska prava. Više od 60 predstavnika pravosuđa, Ministarstva pravde, javnih izvršitelja i ostalih pravosudnih institucija diskutovalo je o evropskim standardima u postupcima izvršenja i praktičnoj primeni principa proporcionalnosti kako bi se zaštitili najugroženiji građani.

USAID-ov Projekat vladavine prava je četvorogodišnji projekat vredan 9,8 miliona dolara koji radi na podršci reformama u pravosudnom sektoru koje treba da dovedu do blagovremene pravde za građane Srbije. Projekat sarađuje sa sudovima, javnim izvršiteljima i Državnim pravobranilaštvom kako bi se unapredila efikasnost i transparentnost pravosuđa kao i pristup pravdi.

Last updated: May 26, 2020

Share This Page