USAID jača regionalnu investicionu zajednicu uz pomoć anđela investitora

USAID jača regionalnu investicionu zajednicu uz pomoć anđela investitora
Dejvid Biti, anđeo investitor i upravni direktor kompanije Golden Seeds, na konferenciji u Beogradu.
USAID Serbia

For Immediate Release

Tuesday, Februar 25, 2014

Beograd – Konferencija “Anđeli investitori” predstavila je najbolju praksu u oblasti investiranja od strane poslovnih anđela, sa ciljem razvoja, unapređenja i profesionalizacije mreža poslovnih anđela u Srbiji i regionu. Konferenciju je otvorila direktorka misije USAID-a u Srbiji Suzan Fric. Anđeli investitori obezbeđuju finansijsku podršku za male startap firme ili preduzetnike u zamenu za udeo u vlasništvu firme.

Investiranje od strane poslovnih anđela ima potencijal da poveže startap i mlade firme sa mogućnostima finansiranja, što bi omogućilo firmama da otvaraju više radnih mesta za građane Srbije i regiona. Povezivanje firmi i preduzetnika koji imaju potencijal za rast sa snažnom mrežom investitora, pomoćiće firmama da dobiju pristup kapitalu koji im je neophodan da bi napredovale kako u smislu veličine tako i efikasnosti. To će takođe ohrabriti mlade da pokreću startap firme, unaprediće investiranje u inovacije i stvoriti okruženje za stvaranje radnih mesta i ekonomski prosperitet. Ono što je podjednako važno, inovacije će dovesti do upotrebe novih tehnologija u ključnim ekonomskim sektorima, što će ih učiniti konkurentnijim na globalnom nivou.

Konferencija je okupila anđele investitore iz Srbije i regiona, predstavnike mreža poslovnih anđela i ulagača, centara za inovacije i izuzetnost i inkubatora. Predstavnici iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Makedonije, Crne Gore, Rumunije i Srbije takođe su učestvovati na koferenciji, kao i anđeli investitori iz Austrije, Velike Britanije i SAD.

Last updated: October 18, 2017

Share This Page