USAID uručio priznanja za tri nova partnera

USAID uručio priznanja za tri nova partnera
Ambasador Majkl Kirbi uručuje priznanje direktoru ICT Hub projekta
USAID Serbia

For Immediate Release

Monday, Februar 24, 2014

Beograd – Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) ima novi pristup razvoju kojim, kroz direktno finansiranje državnih institucija, organizacija civilnog društva i privatnog sektora, lokalne organizacije postaju odgovorne za razvoj. Na ovaj način Vlada SAD takođe pokazuje poverenje u sposobnost ovih organizacija da delotvorno upravljaju sredstvima američke vlade. U pondeljak, 24. februara, na prijemu u rezidenciji američkog ambasadora, američki ambasador Majkl Kirbi i direktorka misije USAID-a u Srbiji Suzan Fric, uručili su prizanja sledećim novim partnerima i projektima iz Srbije:  

(1)  Projekat stimulativnog okruženja za civilno društvo:  USAID daje preko 200.000 dolara Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije. Tokom 18 meseci, preduzeće se koraci u cilju unapređenja okruženja za rad organizacija civilnog društva u Srbiji izradom Nacionalne strategije civilnog društva, unapređenjem komunikacije između organizacija civilnog društva i Vlade, deljenjem najbolje prakse u oblasti angažovanja organizacija civilnog društva u procesu pribiližavanja EU, i obukom državnih zvaničnika kako bi što bolje sarađivali sa organizacijama civilnog društva.

(2)  Projekat suzbijanja sive ekonomije:  Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) će tokom dve godine raditi na unapređenju poslovnog okruženja kroz borbu protiv sive ekonomije i korišćenje braunfild lokacija kako bi stvorila inspirativno poslovno okruženje za firme;  

(3)  ICT platforma:  USAID će postati partner dvema uspešnim kompanijama iz Srbije, Orion Telekomu i DNA Advertising, na 20-mesečnom projektu koji će raditi na otvaranju radnih mesta i promovisanju preduzetništva, uspostavljanjem platforme za informacione i komunikacione tehnologije, namenjenu onima koji razvijaju softver.

“Odgovornost za razvoj u Srbiji ovime stavljamo u ruke građana Srbije, koji najbolje razumeju lokalne potrebe“, objasnio je ambasador Kirbi.

Last updated: September 20, 2017

Share This Page