USAID dodelio bespovratna sredstva Građanskim Inicijativama za osnaživanje mladih u južnoj i jugozapadnoj Srbiji

For Immediate Release

Friday, Oktobar 25, 2013
Harry Lipper, Šef odeljenja za odnose sa javnošću
+381655046308

Beograd – Građanske inicijative i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) pokrenuli su projekat vredan 248.800 dolara, koji će trajati 15 meseci a koji će imati za cilj da radi na poboljšanju položaja mladih ljudi i na smanjenju njihove marginalizacije u južnoj i jugozapadnoj Srbiji.

Projekat „Osnaženi mladi za pozitivne promene u južnoj Srbiji i Sandžaku“ radiće na izgradnji kapaciteta mladih ljudi, neformalnih grupa i organizacija civilnog društva kao i na povećanju zapošljivosti i aktivizma mladih u ciljanim regionima.

„Sa svojim partnerom Građanskim inicijativama, USAID će pomoći mladim ljudima u južnoj Srbiji i Sandžaku da rade na razvoju svojih ličnih i profesionalnih veština, da postanu aktivni građani i lideri u svojim zajednicama i da se pripreme za pokretanje sopstvenih uspešnih biznisa," rekla je Suzan Kutor iz USAID-a prilikom svečanog početka projekta u Bujanovcu.  „Jačanjem institucija i stvaranjem uslova za ekonomski razvoj - u južnoj i jugozapadnoj Srbiji i u drugim delovima zemlje - mi podržavamo razvoj Srbije i njen ubrzani napredak ka evropskim integracijama."

Projekat „Osnaženi mladi za pozitivne promene u južnoj Srbiji i Sandžaku“ fokusiraće se na osiromašene, društveno marginalizovane, nezaposlene mlade ljude različite etničke pripadnosti. Glavna grupa od 80 mladih proćiće obuku u oblasti razvoja ličnih i profesionalnih veština, koja će povećati njihovu zapošljivost i aktivizam. Projekat će raditi na razvoju njihovih kapaciteta da identifikuju probleme i zagovaraju promene u svojim sredinama.

“Moramo da se fokusiramo na veliki potencijal koji ovi regioni imaju: mladi ljudi koji su spremni da se angažuju i da nađu svoje mesto u lokalnoj zajednici, hrabri ljudi koji rade na poboljšanju svog i života drugih ljudi putem građanskog i političkog angažovanja”, rekla je programska direktorka Građanski inicijativa Maja Stojanović.

Ciljevi projekta su izgradnja kapaciteta mladih da postanu građanski lideri i jačanje partnerstva između organizacija civilnog društva, privatnog sektora i države. Kampanja će takođe podržati razvoj dinaminičnijeg civilnog društva i raditi na poboljšanju komunikacije i saradnje između privatnog sektora, lokalnih vlasti i građanskog društva.

USAID-ova veća podrška organizacijama u Srbiji kao što su Građanske inicijative deo je šireg napora USAID-a da promeni način na koji dodeljujepomoć. Direktna pomoć organizacijama ojačava njihov kapacitet a ujedno efikasnije iskorišćava razpoloživa sredstva USAID-a.

Last updated: October 18, 2017

Share This Page