USAID predstavio istraživanje o percepciji građana o borbi protiv korupcije u Srbiji

USAID predstavio istraživanje o percepciji građana o borbi protiv korupcije u Srbiji
Moderator i govornici na događaju u Medija centru u Beogradu.
USAID Projekat za odgovornu vlast

For Immediate Release

Sreda, Decembar 12, 2018

Beograd – 11. decembra, 2018., USAID-ov Projekat za odgovornu vlast predstavio je rezultate istraživanja javnog mnjenja o borbi protiv korupcije u Srbiji za 2018. godinu.

Obraćajući se prisutnima, Lora Pavlović, direktorka USAID-ove Kancelarije za deokratski i ekonomski razvoj,  rekla je “smatram da je važno istaći da je napredak na polju vladavine prava i i borbe protiv korupcije važan ne samo zbog evropske budućnosti Srbije  —napredak je važan za budućnost Srbije uopšte.  Danas ćemo čuti da nema mnogo poverenja među građanima da zemlja ide u dobrom smeru. Takođe, više od polovine (57%) građana smatra da je korupcija veoma raširena u Srbiji.  A u isto vreme, malo građana je spremno da prijavi korupciju akda je vide – neki zbog straha, neki zato što ne veruju da se bilo šta može promeniti".  

Građani su kao najvažnije politike u borbi protiv korupcije ocenili jačanje zaštite uzbunjivača, jačanje nezavisnih državnih organa koji vrše nadzor i kontrolu javne uprave i uvođenje većih kazni za one koji daju i one koji primaju mito. Lora Pavlović je ponovila posvećenost USAID-a koja se ogleda i kroz Projekat za odgovornu vlast, koji nastoji da unapredi kapacitete nezavisnih državnih organa u cilju efikasnog obavljanja poslova iz njihove nadležnosti, da podrži lokalne samouprave da transparentnije postupaju i da kroz rad sa posebnim odeljenjma sudova i tužilaštva podstakne efikasnost u donošenje presuda u predmetima sa elemetima korupcije.

Četvorogodišnji USAID-ov Projekat za odgovornu vlast, koji je vredan 8,5 miliona dolara, ima za cilj jačanje kapaciteta i povezanosti između ključnih aktera u Republici Srbiji na centralnom i lokalnom nivou. Ključni partneri projekta su jedinice lokalne samouprave, Državna revizorska institucija, Agencija za borbu protiv korupcije i novoformirana posebna odeljenja tužilaštva i sudova za borbu protiv korupcije. Projekat za odogovrnu vlast podržava nezavisne državne ograne u donošenju reformskih politika u cilju unapređenja nadzora vladinih aktivnosti i to na osnovu prethodno utvrđenih rizika. Projekat sarađuje sa posebnim odeljenjima sudova i javnih tužilaštava za sprečavanje korupcije radi povećanja efikasnosti u procesuiranji i odlučivanju o predmetima korupcije i uspostavljanja elektronskog registra koruptivnih predmeta. Projekat takođe pomaže lokalnim samoupravama da unaprede lokalne planove za borbu protiv korupcije, implementiraju standarde pravne zaštite uzbunjivača i kreiraju strategije za uključivanje građana u upravljanje.

Da biste pogledali rezultate iztraživanja, posetite http://www.mc.rs/upload/events/2018/decembar/CeSID_%20USAID_GAI_prezentacija_111218_SR.pdf

Last updated: June 05, 2019

Share This Page