USAID objavio Poziv za podnošenje predloga projekata za organizacije civilnog društva

For Immediate Release

Wednesday, April 23, 2014

U sredu 23. aprila, preko 100 ljudi iz organizacija civilnog društva širom Srbije prisustvovalo je konferenciji u vezi sa Godišnjim pozivom za podnošenje predloga projekata. Putem ovog poziva, koji će ostati na snazi godinu dana, USAID Srbija očekuje da dobije predloge projekata lokalnih porganizacija civilnog društva koji će raditi na ekonomskom i demokratskom razvoju, a koji će biti finansirani sa sumom između 200.000-500.000 dolara. Ova konferencija je bila prilika za potencijalne podnosioce predloga projekata da čuju više o pozivu i proceduri dodele grantova od strane USAID-a, kao i da razumeju način rada USAID-a i time povećaju šanse kvalitetnim predlozima. Poziv za podnošenje predloga projekata za partnere iz civilnog društva predstavlja ključnu komponentu strateškog zaokreta USAID-a u Srbiji ka direktnoj saradnji sa predstavnicima civilnog društva do kraja 2014. Poziv za podnošenje predloga projekata možete naći na: http://www.grants.gov/web/grants/search-grants.html?keywords=APS-169-14-000001

 

Last updated: October 18, 2017

Share This Page