USAID pomaže gradovima da dostignu veću energetsku efikasnost

USAID pomaže gradovima da dostignu veću energetsku efikasnost
Brok Birman i gradonačelnici tri grada potpisuju Memorandum o razumevanju o unapređenju energetske efikasnosti.
USAID Srbija

For Immediate Release

Nedelja, 12 Maj, 2019

Niš - U nedelju, 12. maja 2019. pomoćnik direktora Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) Brok Birman potpisao je Memorandum o razumevanju sa gradonačelnicima Niša, Čačka i Pančeva, čime je otpočeo novi projekat koji ima za cilj unapređenje efikasnosti gradskih toplana u ovim gradovima.  

“Unapređenje efikasnosti toplana u Srbiji od ključne je važnosti kako bi građani Srbije stalno imali pristup pouzdanom i priuštivom grejanju ” rekao je Birman. “USAID je ušao u partnerstvo sa gradovima  Niš, Pančevo, i Čačak kako bismo sufinansirali ulaganja koja će omogućiti gradskim toplanama da rade efikasnije i održivije dok u isto vreme održavaju nivo usluge koju pružaju potrošačima.” 

U skladu sa sporazumom, USAID će sa ovim gradovima sarađivati na izradi, nabavci i instalaciji kompjuterskog sistema za prikupljanje i analizu podataka u cilju efikasnije kontrole poslovanja toplana. Ostale investicije mogu da obuhvataju unapređenje opreme, kao što je zamena gorionika na gas efikasnijim modelima, kao i proširenje upotrebe energije iz obnovljivih izvora za grejanje vode.  

USAID-ov Projekat za energetsku efikasnost u Srbiji je dvogodišnji projekat vredan 2,1 milion dolara koji ima za cilj smanjenje potrošnje energenata i zavisnosti od uvoznih energenata kroz poboljšanu efikasnost obezbeđenja grejanja na lokalnom nivou.

 

Last updated: May 26, 2020

Share This Page