USAID i Vrhovni kasacioni sud predstavili Jedinstveni program rešavanja starih predmeta u sudovima Republike Srbije

USAID i Vrhovni kasacioni sud predstavili Jedinstveni program rešavanja starih predmeta u sudovima Republike Srbije
Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević predstavlja je Jedinstveni program rešavanja starih sudskih predmeta
USAD's program podele vlasti

For Immediate Release

Tuesday, Januar 28, 2014
Mirjana Vuksa-Zavisic, Asistent za odnose sa javnoscu
+3810653164530

BEOGRAD - USAID i Vrhovni kasacioni sud Republike Srbije sastali su se sa predsednicima svih sudova u zemlji. Predsednik suda Dragomir Milojević predstavio je Jedinstveni program rešavanja starih  predmeta u sudovima Republike Srbije.

Po ovom programu broj od 1,75 miliona starih predmeta, sa kojima se sudovi u zemlji već dugo suočavaju trebao bi da bude smanjen za 80 odsto tokom narednih pet godina. “To možda jeste ambiciozan cilj, ali ćemo, ako sudije budu vredno radile, uspeti da ga postignemo”, poručio je predsednik suda Milojević, podstičući predsednike sudova da upotrebe tehnike koje su se već pokazale uspešnim u deset pilot-sudova sa kojima sarađuje USAID.

U Jedinstvenom programu  rešavanja starih predmeta u Republici Srbiji koji je Vrhovni kasacioni sud izradio uz podršku USAID-ovog Programa podele vlasti navode se četiri grupe mera za postizanje ciljeva koji se tiču smanjenja broja starih sudskih predmeta: bolja saradnja sa spoljnim partnerima, unutrašnje organizacione mere, proceduralne mere i povećanje stepena poverenja javnosti u rad sudova. Sve ove mere su već primenjene tokom saradnje koju je USAID ostvario sa pilot-sudovima i u velikoj meri su doprinele ubrzanju rada na predmetima. Primenu programa pratiće Radna grupa koju je osnovao Vrhovni kasacioni sud. 

 “Program predviđa smanjenje broja starih predmeta brzinom od 20 odsto godišnje, a napredak će pratiti posebna radna grupa. To su standardi ka kojima bi sudovi trebalo da streme. Kraći postupci će dovesti do povećanog stepena poverenja javnosti u rad sudstva i doprineti tome da okruženje u Srbiji postane bolje za one koji ovde žele da investiraju” izjavio je direktor  USAID-ovog Programa podele vlasti Brajan LeDjuk.  

Strateški cilj je da se u svim sudovima Republike Srbije broj starih predmeta, u skladu sa Nacionalnom strategijom reforme pravosuđa, do 2018. godine smanji za 80 odsto – sa 1.750.000 predmeta, koliko ih je bilo 2013. na 350.000. USAID-ov Program podele vlasti pruža pomoć sudstvu Srbije u njegovim nastojanjima da radi efikasnije i da uspešnije izlazi u susret potrebama građana, tako što, između ostalog, pomaže u obuci sudija na temu upravljanja predmetima čime se smanjuje broj starih predmeta i odugovlačenje u sudskim postupcima. 

Last updated: October 18, 2017

Share This Page