Saradnjom USAID-a i Ministarstva poljoprivrede ka unapređenju kreditiranja agrobiznisa

Saradnjom USAID-a i Ministarstva poljoprivrede ka unapređenju kreditiranja agrobiznisa
Brok Birman i ministar poljoprivrede potpisuju Sporazum o saradnji.
USAID Srbija

For Immediate Release

Ponedeljak, Maj 13, 2019

Beograd - U ponedeljak, 13. maja, 2019. pomoćnik direktora Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) Brok Birman i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović potpisali su Sporazum o saradnji kojim se uspostavlja garancija za kreditni portfelj sa komercijalnim bankama. Uz pokrivanje 60 odsto potencijalnih gubitaka, ova garancija omogućiće bankama da obezbede kredite u ukupnom iznosu do 50 miliona dolara za finansiranje malih i srednjih preduzeća u poljoprivrednom sektoru Srbije. Ovaj program će omogućiti srpskim preduzećima lakši pristup finansiranju, neophodan za rast, inovacije i stvaranje novih radnih mesta.

“USAID svoj mehanizam za razvojne kredite koristi širom sveta kako bi se prevazišli izazovi u finansiranju, tako što koristi resurse američke vlade kao obezbeđenje od potencijalnih gubitaka,” rekao je Birman. “Međutim, danas imamo jedinstven slučaj. Vlada Srbije preko Ministarstva poljoprivrede, podelila je rizik sa USAID-om tako što je obezbedila million dolara sopstvenih sredstava kao obezbeđenje od potencijalnih gubitaka. Time je Srbija pokazala posvećenost prevazilaženju razvojnih izazova korišćenjem sopstvenih resursa. Na tome čestitam i Vladi Srbije i ministarstvu” .

USAID-ov mehanizam za razvojne kredite je inovativni instrument koji putem ugovora o podeli rizika mobiliše privatni kapital za prevazilaženje izazova u finansiranju. Prema ovom sporazumu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao garant potencijalnog gubitka, obezbediće 60 odsto gubitaka dok se million dolara koje su opredelili za ovaj program ne potroši. Vlada SAD će zatim obezbediti 60 odsto preostalih gubitaka do kojih dođe tokom trajanja programa. Očekuje se da će garancija sa komercijalnim bankama biti potpisana u julu ove godine.

Kao dopuna ovoj garanciji, USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu, obezbediće tehničku pomoć preduzećima, i pomoćiće im da dostignu neophodne standarde kako bi imali pristup raspoloživom finansiranju.

Last updated: September 10, 2019

Share This Page