USAID i Pravosudna akademija svečano obeležili napredak Srbije ka profesionalnijem pravosuđu

USAID i Pravosudna akademija svečano obeležili napredak Srbije ka profesionalnijem pravosuđu
Završni događaj u Skupštini Grada Beograda
USAID Srbija

For Immediate Release

Wednesday, Decembar 13, 2017

Beograd – Pravosudna akademija i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), agencija američke vlade, 13. decembra 2017. svečano su obeležili dostignuća i zatvaranje projekta podrške Pravosudnoj akademiji, koji je trajao prethodne dve i po godine i čija je vrednost bila 500.000 dolara.

USAID je sarađivao sa Pravosudnom akademijom u oblasti pružanja obuke nosiocima pravosudnih funkcija u Srbiji. Naime, projekat je pomogao izradu elektronske platforme za obuku zaposlenih u pravosuđu (e-Akademija), i radio na jačanju administrativnih kapaciteta Akademije kako bi mogla da pruži bolju podršku obuci nosiocima pravosudnih funkcija.

“Refoma pravosuđa nije samo zahtev Evropske unije; ona je temelj reformi u oblasti upravljanja i privrede koje su od ključne važnosti za prosperitet Srbije i dobrobit građana. U srcu ovih reformi su nezavisne, odgovorne i profesionalne sudije i sudsko osoblje, koji zavise od kvalitetne pravosudne obuke i obrazovanja”, rekao je američki ambasador Kajl Skat.

“Mi u Pravosudnoj akademiji ne gledamo na ovaj projekat kao na još jedan projekat podrške donatora. Mi sebe vidimo kao pratnere USAID-a koji dele isti cilj, a to je jačanje Pravosudne akademije”, rekao je direktor Nenad Vujić. “Naš zajednički, sistemski pristup uspostavio je jasne kriterijume profesionalnosti, obezbeđujući time veću odogovornost, efikasnost i nezavisnost pravosuđa u Srbiji. To će dovesti do većeg poverenja građana u pravosudne institiucuje i vladavinu prava”.

„Izbor budućih sudija mora da počiva na stručnom i kvalitetno obučenom kadru, jer je to naša najbolja zaštita i put ka stvaranju efikasnog i odgovornog sudstva u koje građani imaju poverenje“, rekao je predsednik Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević. „Pravosudna akademija treba da nastavi da radi na jačanju sopstvenih kapaciteta i da preduzima mere radi podizanja stepena kvaliteta programa obuke uvođenjem modernih metoda učenja“.

Pravosudna akademija je zadužena za obuku i usavršavanje nosilaca pravosudnih funkcija u Srbiji. Pravosudna akademija ima ključnu ulogu u obezbeđivanju profesionalnog, nezavisnog, objektivnog i efikasnog učinka zaposlenih u sudovima i tužilaštvima.

USAID  podržava pravosuđe u Srbiji od 2001. godine i do sada je u vladavinu prava investirao skoro 70 miliona dolara.  

Last updated: November 26, 2018

Share This Page