Znanjem do posla

Znanjem do posla
Prvi studenti ICT akademije u Novom Sadu.
USAID Srbija

For Immediate Release

Friday, Mart 28, 2014

NOVI SAD – Danas je počela sa radom prva IKT klaster akademija. Polaznici Akademije informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) će kroz obuku, specijalizovane kurseve i praktičan rad, sticati znanja i veštine koje će im omogućiti da lakše dođu do posla. Po završenoj šestomesečnoj obuci, polaznici će stažirati u firmama - članicama Vojvođanskog IKT klastera. Kompanije Prokomsoft, ComData, Execom, Intens, Vega IT sourcing, RT-RK, M&I systems, Prozone, Tajfun Hil i TIAC omogućiće mladima da kroz rad sa mentorima steknu nova iskustva i stečena znanja primene u praksi.

Više od polovine projektovanih novih radnih mesta u oblastima nauke, tehnologije, inženjeringa i matematike su računarske profesije. Potreba za IT kadrovima je velika, ali je broj onih koji su kvalifikovani  nedovoljan. Mladi koji poseduju tražena znanja i veštine konkurentni su na tržištu rada, te lako i brzo dolaze do posla.

“U uslovima velike nezaposlenosti veoma je važno da preduzeća koja traže nove zaposlene mogu lako da pronađu one sa odgovarajućim kvalifikacijama”, rekla je na otvaranju IKT klaster akademije direktorka Kancelarije za ekonomski razvoj USAID-a Suzan Kutor i dodala: “USAID podstiče saradnju naučno-obrazovne i poslovne zajednice kako bi stimulisao transfer znanja i primenu inovacija u poslovanju. Na taj način firme postaju konkurentnije, mogu da osvoje nova tržišta i zaposle više ljudi”.

Nedostatak IT kadrova globalni je problem. “Naš odgovor na ovaj izazov je Akademija čiji su nastavni plan i program prilagođeni potrebama IT kompanija. Znamo koje profile stručnjaka kompanije traže i znamo kako da, za kratko vreme, poslodavcima obezbedimo kvalitetne i kompetentne saradnike. Akademija će  pružiti  mladim ljudima priliku da rade u sektoru koji stalno stvara nova radna mesta “, izjavio je Milan Šolaja, direktor Vojvođanskog IKT klastera.

Predviđeno je da se prva generacija od 40 polaznika Akademije, u periodu od aprila do oktobra 2014. godine, osposobi za uspešan rad na poslovima za kojima trenutno postoji najveća tražnja u Vojvodini: administrator baza podataka, web developer, developer za mobilne aplikacije i front-end developer.

Projekat IKT klaster akademije, uz finansijsku pomoć USAID-a, sprovodi Vojvođanski IKT klaster. 

Last updated: October 18, 2017

Share This Page