Konkurentnost organizacija civilnog društva kao pružalaca solcijalnih usluga

Konkurentnost organizacija civilnog društva kao pružalaca solcijalnih usluga
Radni puručak sa predstavnicima medija u "Maartan" restoranu u Beogradu

For Immediate Release

Wednesday, April 30, 2014

Organizacije civilnog društva u Srbiji, pružaju gotovo trećinu svih socijalnih usluga na lokalnom nivou i imaju veoma visok potencijal za umrežavanje, pokazuju rezultati “Uporednog istraživanja lokalnih pružalaca usluga socijalne zaštite u Srbiji” koje je predstavljeno danas u restoranu “Martaan” u Beogradu. Ovu studiju sprovela je Trag fondacija zajedno sa SeCons – grupom za razvojnu inicijativu, u okviru Inicijative za reformu sistema socijalne zaštite koju finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Studija mapira pružaoce socijalnih usluga na lokalnom nivou u Srbiji i predstavlja konkurentnost i inovativnost organizacija civilnog društva u pružanju socijalnih usluga. Organizacije civilnog društva, koje su podržane u okviru Inicijative za reformu sistema socijalne zaštite, uticaće na lokalne vlasti kako bi razvile nove politike koje će bolje služiti ranjivim grupama, posebno starijim sugrađanima, deci i osobama sa invaliditetom.

“Promovišuću ulogu organizacija civilnog društva u reformi sistema socijalne

zaštite, mi pomažemo marginalizovanim ljudima i podržavamo inkluziju i razvoj socijalnih usluga u Srbiji, što je u skladu sa standardima Evropske unije”, rekla je Meral Karan, vd direktorka Kancelarije za demokratiju i upravljanje pri USAID-u.

“Podržavamo inicijative koje će doneti pozitivne promene lokalnim zajednicama kao i organizacije civilnog društva koje će dugoročno poboljšati socijalne usluge u svojim sredinama” rekla je Tanja Bjelanović, direktorka za fandrejzing i komunikacije u Trag fondaciji.

Neki od najznačajnijih nalaza istraživanja predstavljenih tokom prezentacije su:

  • Organizacije civilnog društva su značajni pružaoci usluga na lokalnom nivou. Na primer, u odnosu na druge pružaoce (javni sektor), organizacije civilnog društva čine 46% pružalaca usluge dnevni centar za decu sa smetnjama u razvoju.
  • Organizacije civilnog društva su mnogo aktivnije u angažovanju volontera i volonterki. Kada je u pitanju usluga pomoć u kući, 79% ispitanih organizacija civilnog društva sarađuje sa volonterima, nasuprot 30% institucija u javnom sektoru.
  • Organizacije civilnog društva su najčešće pioniri u uvođenju novih usluga u svojoj zajednici. Na primer, 91% ispitanih organizacija civilnog društva pružalaca usluge dnevni centar za decu sa smetnjama u razvoju, dolazi iz lokalnih zajednica u kojima ranije nije bilo ove usluge.
  • Organizacije civilnog društva donose inovativnost i proširuju sadržaj usluge kako bi izašle u susret potrebama korisnica i korisnika. 91% organizacija uključenih u istraživanje je promenilo ili proširilo sadržaj usluge koju pružaju.
  • Organizacije civilnog društva usluge čine dostupnim marginalizovanim grupama u ruralnim oblastima. Stari iz seoskih područja čine 2/3 korisnika usluge pomoć u kući koju pružaju organizacije u južnoj i istočnoj Srbiji, dok kod javnog sektora čine 1/5 korisnika.

Rezultate iztraživanja možete pročitati ovde http://www.tragfondacija.org/media/PDF/Research_Final.pdf

Last updated: October 18, 2017

Share This Page