Početak kampanje o novom zakonu o prekršajima

Početak kampanje o novom zakonu o prekršajima
Američki ambasador Majkl Kirbi i ministar pravde Nikola Selaković objavili su početak kampanje na konferenciji za štampu u zgradi Vlade Srbije
USAID Serbia

For Immediate Release

Wednesday, Maj 7, 2014

BEOGRAD – Američki ambasador Majkl Kirbi i ministar pravde Nikola Selaković objavili su početak kampanje u vezi sa novim Zakonom o prekršajima, na konferenciji za štampu 7. maja 2014. Ovom događaju prisustvovali su Dragomir Milojević, predsednik Vrhovnog saveta sudstva i Vrhovnog kasacionog suda i Zoran Pašalić, Predsednik Prekšajnog apelacionog suda.  

Ovaj događaj najavio je jednomesečnu obrazovnu kampanju u vezi sa najvažnijim izmenama koje donosi novi Zakon o prekršajima, a koju će zajednički sprovesti USAID-ov Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast, Ministarstvo pravde, Visoki savet sudstva i Udruženje prekršajnih sudija.

“Vladavina prava predstavlja osnovu demokratskog i prosperitetnog društva. Podržavamo posvećenost vlade reformama, koje su pomogle Srbiji da čvrsto ostane na putu pridruženja EU. Što je još važnije, ove reforme su od vitalnog značaja za zaštitu prava svih građana, kao i za stvaranje povoljnije investicione klime koja će doneti nove ekonomske mogućnosti za građane”, rekao je ambasador Kirbi.

Novi Zakon o prekršajima uveo je efikasniji prekršajni postupak, brži sistem naplate novčanih kazni (koje predstavljaju značajan prihod za budžet), kao i novi centralizovani sistem baze podataka. Cilj ovih izmena je otkrivanje i sprečavanje korupcije u pravosuđu kao i jednako sprovođenje pravde za sve građane Srbije i shodno tome jačanje njihovog poverenja u pravosuđe.

Last updated: October 18, 2017

Share This Page