Ambasador Kirbi odaje priznanje predsedniku Vrhovnog kasacionog suda Dragomiru Milojevicu i predstavnicima tri suda za inovacije u pravosuđu

Ambasador Kirbi odaje priznanje predsedniku Vrhovnog kasacionog suda Dragomiru Milojevicu i predstavnicima tri suda za inovacije
S leva na desno: Мinistar pravde Nikola Selaković, predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, ambasador SAD Majkl D. Kirbi
USAID Srbija

For Immediate Release

Friday, Jun 13, 2014

BEOGRAD – Ambasador SAD Majkl D. Kirbi odao je priznanje predsedniku Vrhovnog kasacionog suda Dragomiru Milojeviću za njegov doprinos ubrzanju sudskih postupaka i boljem upravljanju sudovima u Srbiji u petak, 13. juna 2014. godine, na svečanoj dodeli nagrada za inovacije u pravosuđu koju je organizovao USAID-ov Program podele vlasti (SPP).

SPP od 2009. godine pomaže Višim sudovima u Beogradu, Novom Pazaru i Subotici, kao i Osnovnim sudovima u Čačku, Nišu, Sremskoj Mitrovici, Subotici, Užicu, Vranju, Vršcu da izmene svoj način rada na predmetima kako bi mogli  bolje da odgovore na potrebe građana. U ovih deset sudova došlo je do smanjenja broja starih predmeta za čitavih 40%, dok je efikasnost u radu na tekućim predmetima povećana za zadivljujućih 30%.

Na kraju 2013, više od polovine od ukupno 3,4 miliona nerešenih predmeta činili su predmeti stariji od dve godine. Uzimajući kao osnov uspeh partnerskih sudova USAID-ovog Programa podele vlasti i u skladu sa Nacionalnom strategijom reforme pravosuđa, Vrhovni kasacioni sud usvojio je Nacionalni plan za smanjenje broja starih predmeta, koji predviđa da se broj predmeta koji su stariji od dve godine smanji za 80% do 2018.godine.

"Pomoć u jačanju demokratije u Srbiji predstavlja jedan od naših najvećih prioriteta u Ambasadi, a Vaš rad u pravosuđu od ključnog je značaja za taj uspeh: nezavisnost pravosuđa, reforma krivičnog pravosuđa, borba protiv korupcije i unapređenje efikasnosti, transparentnosti i odgovornosti državnih institucija  - sve to je od vitalnog značaja", izjavio je ambasador Kirbi.

Ambasador Kirbi odao je priznanje i predstavnicima tri suda koji su u pravosuđe Srbije uveli inovativnu tehniku elektronske razmene dokumenata: Osnovnim sudovima u Subotici i Užicu i Privrednom sudu u Zaječaru. Ova tri suda učestvuju u pilot-projektu koji je Program podele vlasti sproveo kako bi se obezbedila zakonska i bezbedna elektronska komunikacija između sudova i advokata. Ova nova rešenja donose značajnu uštedu hartije i poštanskih troškova, a brža razmena dokumenata doprinosi kvalitetnijem radu suda.

Last updated: October 18, 2017

Share This Page