Projekat podrške medijskim reformama

OSNOVNE INFORMACIJE

Projekat podrške medijskim reformama u Srbiji planiran je da traje 30 meseci, vrednosti je 445.000 dolara i radi na stvaranju održivog regulatornog okruženja za razvoj medija kao i za dalju digitializaciju društva na inkluzivan, održiv i bezbedan način. Projekat je nastao kao odogovor na sporazum između Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i Vlade Srbije, kojim je OEBS-u poverena ključna uloga u obezbeđivanju da se tekuće reforme u medijskoj sferi u Srbiji sprovode u skladu sa najboljim međunarodnim i evropskim standardima kao i u obezbeđivanju i podršci slobodi izražavanja i medijskih sloboda.

AKTIVNOSTI

  • Doprinos delotvornom razvoju medijskih reformi pružanjem tehničke pomoći nadležnim organima i regulatornim telima zaduženim za izradu politika i zakona
  • Obezbeđenje delotovornog sprovođenja medijske i sa medijima povezane regulative izgradnjom kapaciteta državnih institucija i nezavisnih regulatornih tela
  • Podrška daljoj digitalnoj tranziciji društva podrškom izradi politika, komunikacijom sa javnošću i izgradnjom kapaciteta relevantnih državnih insitucija kako bi se pomogao razvoj novih medijskih poslovnih modela

OČEKIVANI REZULTATI:

  • Unapređen regulatorni okvir u Srbiji kako bi ispunio potrebe građana i medija, uključujući i u digitalnom okruženju.
  • Unapređeni kapaciteti relevantnih državnih organa da sprovode medijske reforme, npr. Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL), Republičko telo za elektronske medije (REM), itd.
  • Državne institucije i mediji su u stanju da se prilagode na jedinstveno digitialno tržište EU što uklanja prepreke za prekograničnu elektronsku trgovinu i pristup sadržaju na internetu dok se u isto vreme poboljšava zaštita korisnika.

Projekat finansira:

USAID/Srbija

Projekat sprovodi:

Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju – Misija u Srbiji

Ključni partneri:

Ministarstvo kulture i informisanja, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, nezavisne regulatorne agencije i članovi medijske scene

Gde radimo:

širom zemlje

Trajanje projekta:

od aprila 2019. do decembra 2021.

Ukupna vrednost:

444.574 dolara

Kontakt:

Misija OEBS-a u Srbiji, Španskih boraca 1, 11000 Beograd, Srbija

https://www.osce.org/mission-to-serbia

Last updated: July 28, 2020

Share This Page