Projekat za unapređenje okvira za davanje

Speeches Shim

Projekat za unapređenje okvira za davanje
Tradicionalnalni događaj korporativnog volontiranja Naš Beograd posvećen je volonterima iz korporativnog sektora i jačanju angažovanja u okviru lokalne zajednice.
Fondacija Ana i Vlade Divac

OSNOVNE INFORMACIJE

Projekat za unapređenje okvira za davanje podržava napore koji olakšavaju filantropiju i davanje u dobrotvorne svrhe. Projekat se fokusira na jačanje partnerstava između sektora, unapređenje pravnog okvira koji bi olakšao davanje i učinio ga transparentnijim i radi na podizanju svesti javnosti o filantropskim aktivnostima u Srbiji.

AKTIVNOSTI

 • Podržava istraživanje i prikupljanje podataka vezanih za davanje u dobrotvorne svrhe, angažovanje privatnog sektora i dijaspore kao i analizu troškova i koristi različitih rešenja i najbolje prakse.
 • Radi na unapređenju zakonskog okvira i politika koje podstiču transparentno i efikasno davanje u dobrotvorne svrhe;
 • Radi na proširenju transparentne kulture davanja, volontiranja i angažovanja među građanima, firmama i neprofitnim organizacijama;
 • Radi na uklanjanju prepreka za davanje/filantropiju koje obuhvataju: nejasnu poresku regulativu; nedostatak zvaničnih podataka o davanju i standarde izveštavanja; ograničene mehanizme plaćanja.
 • Radi na testiranju i pilotiranju inovativnih mehanizama za mobilizaciju resursa koja obuhvata osnivanje lokalnih zadužbina, akcijskog filnatropskog fonda, lokalnih kartica, kao i unapređenje grupnog finansiranja preko interneta.

 REZULTATI

 • Uspostavljen godišnji Nacionalni dan davanja u Srbiji kojim se obeležava uticaj i važnost filantropije;
 • Podržano formiranje Saveta za filantropiju pri kabinetu predsednice Vlade Srbije;
 • Sprovedeno i predstavljeno istraživanje javnog mnjenja o filantropiji u Srbiji i dijaspori;
 • Urađena analiza troškova i koristi za povećanje neoporezive sume za školarine, kao i za izuzeće od plaćanja PDV-a za donacije od strane pravnih lica;
 • Pokrenuta „Stvarno važna kartica“, inovativno rešenje i kartica lojalnosti koja povezuje građane, civilno društvo i lokalne kompanije;
 • Podržan Savet za filantropiju i radna grupa koja radi na izradi pravnog okvira za donacije viška hrane, korporativno davanje, individualno davanje, kao i kriterijume za oslobađanje od PDV-a za individualne donacije;
 • Promovisana individualna i korporativna filantropija kroz dodelu godišnjih nagrada za filantropiju VIRTUS;
 • Promovisana platforma za grupno finansiranje donacije.rs organizovanjem Nacionalnog dana davanja i Trke dobrote u saradnji sa Beogradskim maratonom.

Projekat finansira:

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID/Srbija)

Projekat sprovode:

Fondacija Ana i Vlade Divac Foundation u saradnji sa: Fondacijom Trag, Fondacijom Catalyst, Smart Kolektivom, Privrednom komorom Srbije (PKS), Srpskim filnatropskim forumom (SFF), Forumom za odogovorno poslovanje (FOP)

Ključni partneri:

Vlada Srbije, privatni sektor, sektor civilnog društva, mediji

Gde radimo:

Širom zemlje

Ukupna vrednost:

 I.998.646 dolara

Trajanje projekta:

Od aprila 2018. do januara 2022.

Kontakt:

Fondacija Ana i Vlade Divac

Ilije Garašanina 53a/7, 11120 Beograd

Telefon: +381 11 3341755

Email: hod@divac.com

Last updated: September 30, 2019

Share This Page