USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj

Speeches Shim

USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj
Poreski inspektor daje savete vlasnicima mikro, malih i srednjih preduzeća tokom Otvorenih vrata u Zaječaru tokom kojih preduzeća mogu da dobiju savet kako da posluju u skladu sa zakonom.
USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj

OSNOVNE INFORMACIJE

Projekat saradnje za ekonomski razvoj je četvorogodišnji projekat vredan 8,8 miliona dolara koji radi na unapređenju uslova opšti ekonomski rast unapređenjem poslovnog okruženja u Srbiji. Unapređenje doprinosi povećanju predvidljivosti i transparentnosti i uklanja regulatorne prepreke ekonomskim aktivnostima i olakšava rast privatnog sektora. projekat se fokusira na mogućnosti koje rukovode razvojem mikro, malih i srednjih preduzeća i privatnog sektora u Srbiji.

AKTIVNOSTI

 • Podrška naporima za pojednostavljenje regulatornog okvira za poslovanje u Srbiji smanjenjem potrebnog vremena i troškova neophodnih za poslovanje u skladu sa zakonom
 • unapređenje uticaja reformi na rast mikro, malih i srednjih preduzeća putem dubljeg sprovođenja reformi širom Srbije, posebno u poreskoj administraciji i inspekcijskom nadzoru 
 • Proširenje raspoloživosti i diversifikacije finansijskih proizvoda namenjenih mikro, malim i srednjim preduzećima
 • Unapređenje pristupa finansiranju jačanjem upravljačkih veština i praksi zajmodavaca
 • Traženje prilika za promociju korišćenja novih tehnologija u cilju privlačenja novih izvora finansiranja za mikro, mala i srednja preduzeća, i obezbeđenja pristupa novim tržištima putem elektronske trgovine
 • Inicijative za reform služe kao platofrma za jačanje saradnje i dijaloga između javnog i privatnog sektora

 REZULTATI

 • Obučeno 1.600 inspektora za primenu inspekcija zasnovanih na proceni rizika, planiranje i analizu 
 • Uvedene standardizovane liste za proveru koje se mogu naći na internetu, koje omogućavaju mikro, malim i srednjim preduzećima da bolje razumeju standarde inspekcije
 • Unapređeno je poštovanje propisa od strane mikro, malih i srednjih preduzeća realizacijom “otvorenih vrata” širom Srbije, gde su inspektori davali savete ovim preduzećima 
 • Pružena tehnička pomoć u izradi nacrta Zakona o alternativnim investicionim fondovima u cilju promocije uvođenja industrije finansiranja putem private equity i venture capital u Srbiji
 • Izvršena ocean regulatornog okruženja u Srbiji u cilju utvrđivanja anjboljeg načina za pokretanje prve domaće crowdlending platforme za mikro, mala i srednja preduzeća.

Projekat finansira:

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID/Srbija)

Projekat sprovodi:

Cardno Emerging Markets USA, Ltd.

Ključni partneri:

Ministarstvo finansija, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvo poljoprivrede, Poreska uprava, Narodna banka Srbije, poslovna udruženja, banke i druge finansijske institucije, mikro, mala i srednja preduzeća širom Srbije.

Gde radimo:

Širom zemlje

Trajanje projekta:

od januara 2018. do januara 2022.

Ukupna vrednost:

8.772.969 dolara

Kontakt:

Rajićeva 27-29,

11000 Beograd

Tel: +381-11-40 03 812

E-mail:  info@saradnja.rs

 www.saradnja.rs

Last updated: July 28, 2020

Share This Page