Građani imaju moć

OSNOVNE INFORMACIJE

“Građani imaju moć” je četvorogodišnji projekat vredan 2 miliona dolara koji podržava kolektivne akcije u smeru unapređenja odgovornosti vlasti i smanjenja korupcije. Projekat podržava aktivnosti koje pokreću građani u cilju jačanja mreže organizacija civilnog društva, lokalnih organizacija, aktivista i novinara širom zemlje koji zagovaraju delotovrne mere za borbu protiv korupcije i za veću odgovornost vlasti.  

AKTIVNOSTI

  • Izgradnja internet platforme koja podržava članove mreže i omogućava razmenu lokalnih priča o uspehu i resursa 
  • Organizacija godišnjih foruma inovacija koje pokreću građani u oblasti odgovornosti vlasti  
  • Izrada analiza u oblasti borbe protiv korupcije i odgovornosti u lokalnim zajednicama u cilju isticanja lokalnog uticaja korupcije i pristupa u borbi protiv nje  
  • Obezbeđenje podrške lokalnim inicijativama za borbu protiv korupcije i za odgovornost, putem brzog reagovanja i bespovratnih sredstava
  • Organizacija javnih kampanja i događaja u lokalnim zajednicama u cilju promocije lokalnih uspeha u unapređenju odgovornosti

REZULTATI

  • Pružena pravna, tehnička i podrška u odnosima sa javnošću lokalnim inicijativama za odgovornost širom Srbije
  • Obezbeđena tehnička podrška za 14 lokalnih inicijativa kojima je pružena pomoć da pokrenu podršku građana oko pitanja u vezi sa kršenjem principa odgvornosti vlasti
  • Saradnja sa partnerima projekta na lokalnim pričama o uspehu i analiza pet studija slučaja koji predstavljaju primer za angažovanje lokalne zajednice i lokalnih vlasti u oblasti odgovornosti vlasti
  • Saradnja sa aktivistima, građanima i novinarima koji se bave korupcijom i odgovornošću vlasti u desetinama gradova širom Srbije
  • Podizanje svesti i interesovanja na temu odgovornosti i korupcije putem javnih događaja, foruma, tematskih debata, video produkcije i odnosa sa javnošću preko interneta. Stotine građana je učestvovalo u lokalnim događajima, preko 20.000 ljudi je preko interneta uživo pratilo forume; skoro 160.000 korisnika videlo je video priče o lokalnim inicijativama; i brojni mediji sa lokalnog i nacionalnog nivoa pokrili su lokalne inicijative i pitanja.  

Projekat finansira:

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID/Srbija)

Projekat sprovodi:

Cenatr za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) u saradnji sa Beogradskim centrum za bezbednosnu politiku, Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju i Partnerima za demokratske promene

Ključni partneri:

Građanski aktivisti, OCD, Poverenik za informacije od javnog značaja, Agencija za borbu protiv korupcije, Savet za borbu protiv korupcije i Zaštitnik građana

Gde radimo:

Širom zemlje

Ukupna vrednost:

2.000.000 dolara

Trajanje projekta:

od aprila 2018. – do aprila 2022.

Kontakt:

CRTA

Topolska 22 Beograd, Srbija

Tel: 011 24 00 062

Email: office@crta.rs

Web: www.crta.rs

Last updated: July 28, 2020

Share This Page