USAID Projekat vladavine prava

Speeches Shim

OSNOVNE INFORMACIJE

Projekat vladavine prava je četvorogodišnji projekat vredan 9,8 miliona dolara, koji podržava reforme u pravosuđu koje omogućavaju blagovremenu pravdu za građane Srbije. Projekat sarađuje sa sudovima, javnim izvršiteljima i državnim pravobranilaštvom kako bi unapredio efikasnost pravosuđa, transparentnost i pristup pravdi.  

AKTIVNOSTI

Projekat podržava strateški napredak reforme pravosuđa u Srbiji. U okviru ove podrške, projekat pruža pomoć u izradi nacrta nove Nacionalne strategije za reform pravosuđa. Osim toga, projekat podržava niz inicijativa za unapređenje funkcionisanja sudova, smanjenje odlaganja ročišta i povećanje poverenja javnosti u pravosuđe. One obuhvataju sledeće: veće korišćenje pravosudnih alata; efikasniju dostavu sudskih dokumenata kako bi se smanjila odlaganja ročišta; jednostavniju sudsku administraciju; i podršku izgradnji karijere sudijskih saradnika.  

Projekat promoviše transparentnost i odgovornost pravosuđa proaktivnom komunikacijom sa građanima korišćenjem tačnih izveštaja o učinku i promotivnim aktivnostima.

Projekat sarađuje sa izvršnim odeljenjima sudova i javnim izvršiteljima kako bi obezbedili da se odluke privrednih i osnovnih sudova izvršavaju blagovremeno, transparentno i pravično.

Projekat takođe podržava Državno pravobranilaštvo da unapredi pravne savete i smernice državnim organima, smanji broj sporova u koje se država upušta, kao i da unapredi predstavljanje Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava. Kao rezultat toga, građani Srbije koji se žale protiv države Srbije, brže će dobijati presude i ukupan trošak za poreske obveznike biće smanjen. 

Projekat finansira:

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID/Srbija)

Projekat sprovode:

Development Professionals, Inc.; Checchi and Company Consulting, Inc; Alterfact Consulting; i Four Digits Consulting

Ključni partneri:

Ministarstvo pravde; Visoki savet sudstva; Vrhovni kasacioni sud; državno pravobranilaštvo; i javni izvršitelji

Gde radimo:

Širom Srbije

Ukupna vrednost:

9.837.335 dolara

Trajanje projekta:

Od jula 2017. do jula 2021.

Kontakt:

Bulevar kralja Aleksandra 28,

I sprat, 11000 Beograd

E-mail:  rolps@rolps.org

Website:  hppt://www.rolps.org

Last updated: November 02, 2018

Share This Page