USAID Projekat za odgovornu vlast

OSNOVNE INFORMACIJE

Projekat za odgovornu vlast je četvorogodišnji projekat vredan 8,5 miliona dolara, koji zajedno sa partnerima iz Srbije radi na unapređenju odogovrnosti lokalne i nacionalne vlasti.

AKTIVNOSTI

Struktura projekta sastoji se od tri glavne komponente: odogovrnost lokalne vlasti, nezavisne nadzorne institucije, presuđivanje u predmetima korupcije:

  • Projekat podržava napore na unapređenju učešća građana u donošenju odluka na lokalnom nivou i nadzoru njihovog sprovođenja, podstičući lokalne samouprave da rade na transparentniji i reaktivniji način.
  • Projekat pruža tehničku pomoć nezavisnim nadzornim institucijama kao što su Državna revizorska institucija (DRI) i Agencija za borbu protiv korupcije, kako bi im pomogli da osnaže praćenje učinka državnih insitutcija i javnih zvaničnika.
  • Projekat sarađuje sa specijalizovanim odeljenjima sudova za borbu protiv korupcije kako bi im pružio podršku u donošenju odluka u predmetima koji su u vezi sa korupcijom i prikupljanju statističkih podataka o takvim predmetima.

Projekat finansira:

Američka agencija za međunarodni razvoj; USAID/Srbija

Projekat sprovodi:

Checchi and Company Consulting, Inc.

Ključni partneri:

Državna revizorska institucija (DRI), Agencija za borbu protiv korupcije, lokalne samouprave, specijalizovana sudska odeljenja za borbu protiv korupcije.

Gde radimo:

Širom Srbije

Ukupna vrednost:

8.573.738 dolara

Trajanje projekta:

Od februara 2018. do februara 2022.

Kontakt:

Checchi and Company Consulting, Inc.

Adresa: Makenzijeva 24/ III sprat

11 000 Beograd

Tel: +381 11 4145880

Fax: + 381 11 4145880

E-mail:
GAI-Belgrade@checchiconsulting.com

Last updated: June 14, 2018

Share This Page