Sledeća generacija lidera Kosova korača napred uz društvene medije

Sledeća generacija lidera Kosova korača napred uz društvene medije
Vodeći Kosovski "Super menjači": [levo] Rexhep Kameraj, Blerona Tmava, Afrim Berisha i Leonora Javori.
Kimberly Crago, USAID
Mladi koriste internetsku platformu za javno zastupanje u korist društvenih promena
"Mi smo budućnost društva. Mi smo ti koji će biti lideri u budućnosti. Naša je zemlja u našim rukama."

Juli 2016 – Sa stanovništvom od kojeg je više od polovine starosne dobi ispod 30 godina, mladi Kosova su sila s kojom treba računati. 

Redžep Kameraj, Ljeonora Javori, Bljerona Tmava, i Afrim Berisha su svi redom “Super-menjači,” ili neki od najangažovanijih učesnika na internetskoj platformi “Fole n’Fole” (“Govori u Gnezdu”). Tu su mladi slobodni da objavljuju članke i raspravljaju o svojim mišljenjima o politici i drugim društvenim temama kao što su mogućnosti u školi i na fakultetu. Broj aktivnih članova na platformi prelazi 600, a objavljivanje novih sadržaja i vođenje debata se odvija redovno.

Vest o platformi se širi na razne načine. Kameraj je, na primer, čuo o njoj putem društvenih medija. Beriša je za platformu saznao kroz školu Novih medija, koja je druga USAID-ova inicijativa koja mlade podučava korišćenju društvenih medija u svrhe vođenja kako političkih kampanji tako i kampanji društvenog javnog zagovaranja. “Govori u Gnezdu” se širi unutar kosovske omladine odražavajući tako njen potencijal za podsticanje promena.

Javori objašnjava kako “pre nje (platforme) nije bilo prostora,” gde su mladi mogli raspravljati. “Razume se, i ranije smo mogli razmenjivati poruke i slično, ali ovo je bilo pravo “gnezdo” za nas – raspravljali smo oko puno toga sa našim vršnjacima a imali smo i priliku da se suočimo sa našim liderima.”

Tokom vrlo aktivnih 10 meseci (krajem 2015. i početkom 2016. godine) projekat “Govori u Gnezdu” se proširio na 24 opštine Kosova. Projekat je organizovao niz događaja, uključujući susrete sa predsednicima opština i političkim strankama, simulirane izbore, simulirana skupštinska zasedanja, i javne rasprave gde su mladi mogli izraziti svoja mišljenja o dešavanjima na Kosovu i saopštiti svoje stavove liderima.

Članovi platforme razvijaju svoje veštine raspravljanja i kritičke analize istovremeno učeći o političkim prilikama na Kosovu.    

“Neophodno je da mladi shvate moć koju imaju – svi mi imamo neku političku moć, čak ako je i nismo svesni,” rekao je Beriša. “Ova platforma nudi mogućnost za razumevanje naše sopstvene političke moći kako ne bi bili izmanipulisani od strane političara.”

“Mi smo budućnost društva,” kaže Javori. “Mi smo ti koji će biti lideri u budućnosti. Naša je zemlja u našim rukama.”

“Opšte uzevši, uvek je omladina predvodila promene” dodaje Beriša. “Ovo (platforma) je mesto okupljanja za pokretanje društvenih promena.”

Projektom “Govori u Gnezdu” se upravlja kroz USAID-ovu aktivnost izborne podrške koja se sprovodi u partnerstvu sa Međunarodnom fondacijom za izborne sisteme. Platforma će se polako predati “Super-menjačima,” koji će objavljivati članke i uređivati sadržaje u svojstvu moderatora, iskoračujući na taj način korak bliže liderstvu. 

Svi se “Super-menjači” slažu u tome da se “Govori u Gnezdu” širi i obuhvata sve više mladih. “Ovo (platforma) nas je ubedilo da dokle god budemo bili odlučni, niko nas ne može zaustaviti,” rekao je Beriša.    

LINKS

Follow @USAIDKosovo. on Facebook, on YouTube

Last updated: January 17, 2018

Share This Page