Skola dobila nastavna sredstva za predmete iz prirodnih nauka

Učenici koriste doniran mikroskop tokom nastave
Učenici koriste doniran mikroskop tokom nastave
Program USAID-a za Aktivno Učešće Zajednica
Skola dobila nastavna sredstva za predmete iz prirodnih nauka
‟Dopada mi se da koristim mikroskop, i sada ne mogu ni da zamislim čas iz biologije bez njega. Uz mikroskop lakše savlađujem nastavno gradivo, i učenje je mnogo zanimljivije,ˮ istakao je Milorad Igić, ućenik iz Babinog Mosta.

Sa oko 200 porodica koje žive u ovom selu, Babin Most je jedno od najvećih srpskih sela u opštini Obilić na Kosovu. U selu se nalazi samo jedna osnovna škola koju pohađa 98 učenika i predškolske dece. Iako su deca željna znanja, škola gotovo da nema nikakvu nastavnu opremu, a sama zdrada je u dosta lošem stanju, i očigledno je da skoro u nju ništa nije investirano.

Kako bi unapredili uslove za učenje dece, Program za aktivno učešće zajednica, finansiran od Američke agencija za međunarodni razvoj (USAID), pomogao je zajednici u Babinom Mostu da nabavi nova nastavna sredstva koja bi deci omogućila da uspešno savladaju nastavno gradivo iz biologije, hemije i fizike. Nastavnica biologije, Duška Radojević, kaže da pre nego što je škola dobila ovu donaciju, pored nekoliko postera, đaci nisu imali nikakva nastavna sredstva za praktičnu nastavu iz prirodnih nauka. ‟Ranije, moji đaci nisu nikada videli lupu. Sada imamo laboratorijsku opremu za nastavu iz biologije, mikroskop, jedan model ljudskog sketa i jedan model sa unutrašnjim organima čoveka. Sada, kada predajem o jednoćelijskim organizmima, đaci imaju priliku da vide kako oni stvarno izgledaju. Deca su presrećna,ˮ kazala je Duška.

Jedan od učenika, Milorad Igić, kaže da voli nauku i da mu je ova oprema veoma olakšala učenje. ‟Dopada mi se da koristim mikroskop, i sada ne mogu ni da zamislim čas iz biologije bez njega. Uz mikroskop lakše savlađujem nastavno gradivo, i učenje je mnogo zanimljivije,ˮ istakao je Milorad.

Škola je takođe dobila i nastavna sredstva za praktičnu nastavu iz hemije i fizike, zajedno sa klatnom koje će đacima pomoći da shvate koncept kretanja i gravitacione sile.

Program za aktivno učešće zajednica počeo je u julu 2010. i završava se julu 2014. godine. Program podržava razvoj zajednica i rehabilitaciju infrastrukture u 40 naselja na Kosovu, gradi jake organizacije građanskog društva I unapređuje ekonomske potencijale i zapošljavanje.

 

Last updated: June 01, 2017

Share This Page