Profesionalci sa Kosova izgrađuju veštine, stiču uverenja

Speeches Shim

Program stipendija omogučava profesionalcima sa Kosova da izgrađuju veštine
Eljvin Malja (desno) razgovara o Programu stipendija za transformaciono liderstvo sa kosovskim ministrom obrazovanja, nauke i tehnologije, Arsimom Bajramijem.
USAID
Uverenja, diplome sa univerziteta iz SAD podižu standarde zapošljavanja
“U smislu posla, ja već koristim novo uverenje. Razgovaram sa jednim američkim investitorom.“

Januar 2016. godine – Kao stručnjak za informacionu tehnologiju, Eljvin Malja je znao da su mnogi poslodavci spremni da zaposle radnike sa specijalizacijom u oblasti IT revizije. Njegov poslodavac—Trezor Ministarstva finansija Kosova—želeo je da izvrši propisnu IT reviziju svojih sistema.

Tražio je studijski program u oblasti IT revizije, a onda je shvatio da takav ne postoji na Kosovu. Onda, kada je čuo za USAID-ov Program za transformaciono liderstvo (TLP), prijavio se. Program nudi mogućnosti da se studira na univerzitetima u Sjedinjenim Američkim Državama za sticanje master diplome ili profesionalnog uverenja.

Posle postupka prijavljivanja koji je obuhvatio ocenu eseja i razgovore, Malja je stigao u Institut tehnologije Ilinois (IIT) u Čikagu, januara 2015. god. Samo posle pet meseci, postao je prvi učesnik programa koji se vratio na Kosovo. „Pokušavam da vidim kako bih mogao da podignem svest o propisnom upravljanju IT“, kaže Malja. „Ima puno ulaganja u IT, ali malo nadzora.“

Sada je dobro pripremljen da vrši proveru bezbednosti mreže i zaštite podataka od visokotehnološkog kriminala. Napisao je svoju istraživačku tezu o tome kako primeniti ISACA (Revizija informacionih sistema i kontrolna asocijacija) standarde na nivou uprave, a sada to radi u Trezoru Kosova.

ISACA daje uverenja za sertifikovane revizore informacionih sistema, ili CISA, koja su poznata širom sveta. Malja se sprema za ispit i raduje se osnivanju prvog ogranka ISACA na Kosovu—kako sve više profesionalaca stiče iskustvo i akreditaciju koju mnogi poslodavci žele.

Il Zagrađa je takođe dobio profesionalno uverenje preko Programa za transformaciono liderstvo, ali je studirao korporacijski finansijski obračun na UCLA. Preko svoje kompanije već 10 godina pruža usluge knjigovodstva. Sada, smatra da će mu njegovo uverenje pomoći da poveća svoj kredibilitet kod stranih investitora.

Kaže da, iako je stekao profesionalno uverenje, smatra da će ljudi to više poštovati kako se brzo rastuća privreda Kosova bude razvijala.

„U smislu posla, ja već koristim novo uverenje. Razgovaram sa jednim američkim investitorom“, kaže on, konstatujući da je strani investitor bio zainteresovaniji da razgovara sa njim zato što je stekao dato uverenje.

Za njegovu oblast, srećan je što je odlučio da stekne profesionalno uverenje. „Znam ljude sa master diplomama, a oni koji imaju profesionalno uverenje izgleda da to više cene“, kaže Zagrađa. „Lakše je takođe biti odsutan kraće vreme.“

Cilj Programa za transformaciono liderstvo, koji traje od februara 2014. god. do februara 2019. god. jeste da se poveća broj obrazovanih stručnjaka kako bi se ojačala tranzicija Kosova ka demokratskoj, slobodnoj tržišnoj ekonomiji. Do sada, u komponenti stipendija učestvovalo je 167 Kosovaca: 130 u programima master studija, 33 u programima profesionalnog uverenja i četvoro profesora na razmeni sa partnerskim univerzitetima. Prvih 11 završilo je svoje programe i vratilo se na Kosovo.

 

LINKS

Follow @USAIDKosovo. on Facebook, on YouTube

Last updated: January 18, 2018

Share This Page