Stipendistkinja zastupa interese Kosovara sa ostomijom

Speeches Shim

Stipendistkinja zastupa interese Kosovara sa ostomijom
Arta Uka, fare në të majtë, dhe fituesit tjerë të çmimit të programit të Liderëve Avancues
WorldLearning
Obuka iz liderstva donosi veći uticaj u korist građanskih ciljeva
“Već sam se sastala sa ministrom zdravstva koji je pružio veliku podršku.”

Mart 2017 — Kao čelnica Udruženja za ostomiju Kosova, Arta Uka nastoji da pomogne Kosovarima koji imaju ostomiju – veštački otvor u nekom od telesnih organa napravljen hirurškom operacijom. Ona trenutno radi na projektu informisanja građana o ovom stanju kroz pamflete i brošure na albanskom i srpskom jeziku. Ona takođe planira da organizuje predavanja lekara o najboljem načinu življenja sa ostomijom.  Učešće Uke u USAID-ovom liderskom programu joj je pomoglo da stigne tu gde se danas nalazi. 

U 2015. godini, Uka je stekla kredite vredne čitav jedan semestar na Kalifornijskom univerzitetu u Berkliju, stekavši profesionalni sertifikat iz upravljanja i liderstva u okviru USAID-ovog programa Transformaciono liderstvo – Stipendije i partnerstva. Ovaj program sprovodi Vorld Lerning a sufinansira ga Vlada Kosova. „Moje iskustvo u Berkliju je bilo apsolutno neverovatno,“ kaže Uka. „Kako u akademskom smislu tako i društvenom. Tamošnji način života je veoma inspirativan. Da nije bilo mog iskustva sa programom Transformacionog liderstva i vremena provedenog u Berkliju, ja ne bih mogla aplicirati za stipendiju programa Naprednih lidera.

U 2016. godini, Uka je postala jedan od sedmorice stipendista iz čitavog sveta u okviru programa Naprednih lidera organizacije Vorld lerning. Ovaj program stipendija, koji je otvoren za sve svršene studente programa organizacije Vorld lerning, pruža obuku iz socijalne inovacije, upravljanja projektima i liderstva, kao i obezbeđuje grantove i mentorske mreže za odabrane visoko uspešne stipendiste koji imaju društveno-inovativne projekte u svojim zemljama porekla. U početnoj fazi, Uka je bila jedna od 50 ljudi koji su bili izabrani za dvomesečni internetski deo programa sa online predavanjima i vebinarima o upravljanju projektima i liderstvu.

„Svake nedelje smo morali da predamo domaće zadatke, a cilj svega toga je bila priprema za pisanje predloga za projekat socijalne inovacije kojim ćemo pomoći naše zajednice,“ kaže Uka. „Imajući u vidu da smo mi jedni drugima pregledavali domaće zadatke, ja sam mnogo naučila od svoje konkurencije i razrednih drugova. Projekti mojih razrednih drugova su bili usredsređeni na obezbeđivanje skloništa, ishrane i pomoći u vezi sa zlostavljanjem.“

Na kraju tih dva meseca, „preživeli“ koji su završili sve zadatke su se kvalifikovali da apliciraju za Vašingtonski deo stipendijskog programa Naprednih lidera. Uka je primljena kao stipendista ovog programa sa njenim predlogom projekta pomoći Kosovarima sa ostomijom.

„Prvobitna ideja je došla od moje majke,“ objašnjava ona. „Moja majka je bolovala od raka debelog creva i bili smo primorani da puno istražujemo kako bismo pomogli sebi oko hvatanja u koštac sa situacijom.

Nakon majčine dijagnoze, Uka je počela da uči o bolesti i osnovala je udruženje. Njeno docnije učešće u programima stipendija i naprednog liderstva je ojačalo njene sposobnosti u zastupanju interesa i potreba udruženja.

„Cilj je da svi stipendisti programa Naprednih lidera završe svoje projekte do aprila. Moj lični cilj je da napravim svoju web stranicu, održim dve fokus grupe, i da do tada već počnem sa izdavanje informativnih brošura,“ kaže Uka. „Već sam se sastala sa ministrom zdravstva koji je pružio veliku podršku.” Prema očekivanjima, do aprila meseca će od projekta Uke imati koristi oko stotinu osoba.

Uka je već dobila pomoć i donacije iz Londona (odakle je i ranije poslata donacija kesica), Luksemburga i Sjedinjenih Država, za njeno udruženje. Sav njen dosadašnji rad je u potpunosti volonterski.

USAID-ov petogodišnji program Transformaciono liderstvo – Stipendije i partnerstva, koji je počeo 2014. godine, nastoji da razvije kadar lidera koji će predvoditi promene u prioritetnim ekonomskim, političkim i društvenim oblastima na Kosovu.                                        

LINKS

Last updated: June 01, 2018

Share This Page