Prelazak Kosova na moderne metode sklapanja poslovnih ugovora

Speeches Shim

Prelazak Kosova  na moderne metode  sklapanja poslovnih ugovora
Jedan od mnogih okruglih stolova organizovan u okviru kampanje „stavite sve na papir.
Programa USAID a za Sprovođenje privrednog zakonodavstva
Kampanja "sve stavite na papir" promoviše koristi pisanih ugovora
"Saznali smo mnogo o značaju ugovora i koristima upotrebe pisanih ugovora."

Oktobar 2017. - preduzeća na Kosovu se često oslanjaju na usmene ugovore ili dogovore postignute  „rukovanjem", za obavljanje poslovnih transakcija, umesto na pisane ugovore. Takvi nepisani ugovori mogu dovesti do brojnih komplikacija.

Kada u okviru verbalnog ugovora nastane spor, stranama nisu jasna njihova prava i obaveze te stoga podležu nesporazumima, nesigurnim ugovornim uslovima i poteškoćama u dokazivanju bilo kakvih detalja ugovora. Kada preduzeća koriste dobro napisane ugovore, uslovi su nedvosmisleni. Ukoliko dođe do neslaganja, strane se mogu pozvati na pisani ugovor ili mogu da predstave taj ugovor kao dokaz u sudskom ili drugom postupku.

2011. godine USAID je pokrenuo kampanju, Qiten’Letër („Stavite na papir“) preko svog Programa za jačanje poboljšanih sistema i odluka (SEAD), koji je završen 2013. godine. Međutim, kampanja se nastavila preko Programa za sprovođenje privrednog zakonodavstva, koji je zasnovan na uspehu prethodne aktivnosti. U okviru kampanje edukovana su preduzeća u pogledu prednosti pisanih ugovora, a u cilju smanjenja upotrebe usmenih ugovora. Ciljana su preduzeća iz različitih sektora, uključujući poljoprivredu, veleprodaju i distribuciju, prehrambene prerađivače i preduzeća u vlasništvu žena i manjina. Pored toga, kampanja je proširena na okrugle stolove kako bi se preduzeća edukovala u pogledu  zamki i prepreka koje se mogu izbeći upotrebom pisanih ugovora. U početku je fokus bio samo na PSA-ove, međutim  odlučeno je da bi trostruki pristup bio strateški za postizanje odrednica. Kampanja je takođe obezbedila gotove obrasce standardnih ugovora, što je preduzećima olakšalo upotrebu pisanih ugovora.

„Ova inicijativa nam je bila veoma korisna, s obzirom na to da smo dosta naučili o važnosti ugovora i pogodnosti prilikom upotrebe pisanih ugovora", kaže Nora Zhilivoda iz Kosovskog udruženja za reklamiranje odeće. „Okrugli stolovi su takođe korisni, jer sada imamo primere ugovora koje možemo izmeniti i koristiti i saznati više o tome šta taj ugovor sadrži u detalje.”

Do danas je preko 400 predstavnika preduzeća širom Kosova učestvovalo na okruglim stolovima koji su održani u svim regionima Kosova. Mnoga preduzeća i preduzetnici u ovim udaljenim zajednicama tvrde da, bez kampanje, u suprotnom, ne bi  imali pristup takvim korisnim informacijama za uspostavljanje ili rast njihovih preduzeća.

U 2011, 2014, i 2015. godini sprovedena je anketa o upotrebi pisanih ugovora u cilju merenja broja preduzeća koja koriste pisane, a ne usmene ugovore. Predstavnici 900 preduzeća širom Kosova su odgovorili na anketu. U 2011. godini, 67 posto preduzeća redovno je koristilo pisane ugovore. Ovaj broj se povećao na 82 posto u 2015. godini, što u periodu od 2011. do 2015. godine predstavlja povećanje od 15 posto. 

Program USAID-a za sprovođenje privrednog zakonodavstva  je petogodišnji program za poboljšanje vladavine prava na Kosovu i stvaranje boljeg poslovnog okruženja za ekonomski razvoj i investicije. Program ima za cilj da pomogne kosovskim institucijama da poboljšaju izvršenje građanskih presuda, dramatično smanje broj zaostalih sudskih predmeta i ojačaju okvir i sisteme privrednog i komercijalnog prava, uključujući i one koji se odnose na stečaj i medijaciju.

 

LINKS

Follow @USAIDKosovo, on Facebook, on YouTube

Last updated: July 24, 2018

Share This Page