Kosovski stipendisti studiraju u SAD kako bi ojačali civilno društvo kod kuće

Speeches Shim

Kosovski stipendisti studiraju u SAD kako bi ojačali civilno društvo kod kuće
USAID-ovi stipendisti u akciji
USAID
Aktivisti osnivaju neprofitnu organizaciju kako bi unapredili demokratiju
“Kada sam se vratio na Kosovo prošlog leta, počeo sam da razmišljam o svom iskustvu u Sjedinjenim Državama i kako bih ga mogao iskoristiti za poboljšanje trenutnog stanja na Kosovu.”

Jun 2016 – Kosovski aktivisti dobijaju dragocenu pomoć kako bi izdejstvovali promene u svojoj zemlji i promovisali učešće građana u demokratskom procesu.

Dok je Valjmir Ismailji studirao javnu upravu u Sjedinjenim Američkim Državama u okviru USAID-ovog programa, od septembra 2014. do maja 2016. godine, pala mu je na um ideja da osnuje organizaciju civilnog društva na Kosovu.

“Radio sam u civilnom društvu punih 10 godina pre USAID-ovog programa Transformacionog liderstva,” rekao je Ismailji. “Kada sam se vratio na Kosovo prošlog leta, počeo sam da razmišljam o svom iskustvu u Sjedinjenim Državama i kako bih ga mogao iskoristiti za poboljšanje trenutnog stanja na Kosovu. Ideja za Demokratiju plus je nastala posle razgovora sa prijateljima koji dele slične vrednosti.”     

Program pruža kosovarima stipendije za magistarske studije i mogućnost nastavljanja visokog obrazovanja u Sjedinjenim Državama, čime se povećava broj obrazovanih profesionalaca koji će ojačati dinamičnu tranziciju Kosova ka demokratskoj ekonomiji slobodnog tržišta. Ismailji i druga dva kosovska aktivista su osnovali Demokratiju plus (D+), nezavisnu neprofitnu organizaciju, u martu 2016. godine. Organizacija radi na nizu projekata iz oblasti dobre uprave, vladavine prava, ljudskih prava, socijalnih pitanja, izbora i političkih partija.

U septembru 2015. godine, posle povratka u Sjedinjene Države u cilju završavanja svojih magistarski studija, Ismailji je putova širom zemlje i razgovarao o D+ sa svršenim studentima USAID-ovog programa. Roberta Osmani, Isuf Zejna i Ngadnjim Haljiljaj, su se kasnije pridružili Valjmiru i njegovim suosnivačima u D+.

“Naš prvi susret se odigrao preko Skajpa, jer smo tada još uvek svi bili raspoređeni širom Sjedinjenuh Država,” rekla je Osmani. U to vreme, Osmani je bila u Blumingtonu, u univerzitetu savezne države Indijana. Ismailji je bio u Čikagu, na Tehnološkom institutu države Ilinois, Zejna je bio u Pitsburgu, na pitsburškom univerzitetu, dok je Haljiljaj još uvek bio kandidat za magistarske studije pri univerzitetu severnog Ilinoisa.

Kroz USAID-ov program, četiri alumnista su dobila dragoceno iskustvo, kako u profesionalnom smislu taku i u smislu uspostavljanja novih veza i kontakata, koje je na kraju pomoglo uobličavanje i usmeravanje pokretanja njihove nove organizacije.

“Diplomirao sam na Univerzitetu u Pitsburgu, sa masterom iz trgovinskog prava, i dobio vrlo prenosiv set veština, bilo da radim u neprofitnom sektoru ili pravu. Moja radna etika, upravljanje vremenom i istraživačke veštine, su mi pomogle da radim posao koji želim da radim,” rekao je Zejna.  

LINKS

Follow @USAIDKosovo. on Facebook, on YouTube

Last updated: January 17, 2018

Share This Page