Srbija kroz reformu zakona o radu ide ka oživljavanju privrede

Speeches Shim

Srbija kroz reformu zakona o radu ide ka oživljavanju privrede
Predstavnici sindikata Srbije i privatnog sektora diskutuju o reformama radnog zakonodavstva.
USAID Business Enabling Project
Humoristički video klipovi informišu javnost o restriktivnoj politici
„Naš cilj je da stopu nezaposlenosti sa sadašnjih 16,7 odsto smanjimo na ispod 15 u naredne dve godine“.

Februar 2016 — Kako je Srbija izgradila razumevanje i podršku javnosti za jednu veoma tehničku temu, što može dovesti da unapređenja ekonomskog razvoja zemlje?

U 2013. godini, opšta stopa nezaposlenosti u zemlji bila je više od 20 odsto, dok je među mladima iznosila preko 50 odsto. Zakon o radu ograničavao je fleksibilnost zaposlenosti, imao je stroge procedure i politike zapošljavanja, što je stimulisalo kompanije da ostanu van tržišta, stvarajući time prepreke otvaranju novih radnih mesta. Međutim, veliki deo stanovništva u Srbiji bio je neobavešten o ključnim problemima na tržištu rada, a neke od zainteresovanih strana- kao što su sindikati- plašile su se da će reforme ugroziti poslovanje i zapošljavanje. 

Vlada Srbije suočila se sa velikim izazovom: kako da dobije podršku za reformu zastarelog Zakona o radu u cilju kreiranja povoljnijeg okruženja za poslovanje i privlačenje investitora.

Kao odgovor na taj izazov, USAID-ov Projekat za bolje uslove poslovanja pokrenuo je 2014. godine saradnju sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj i Radio-televizijom Srbije na produkciji serije video klipova pod zajedničkim nazivom  Pitajte KADA. U seriji su učestvovali popularni glumci iz humorističkih serija kako bi ilustrovali prepreke koje zakon postavlja pred poslodavce i kompanije.

Video klipovi predstavili su izazove sive ekonomije (neprijavljenih radnika), ograničenja u zapošljavanju novih radnika, i zahtevne administrativne procedure kao što su one za dobijanje plaćenog porodiljskog odsustva. Video klipovi su imali ogroman uspeh; hiljade ljudi su ih videle u glavnim terminima na Radio-televiziji Srbije i YouTube.

Projekat je takođe ohrabrio mlade i ostale sektore da se uključe u diskusiju o ovim pitanjima kroz javne forume i sastanke sa NVO, poslovnim udruženjima, sindikatima i državnim organima.

Kroz trajno angažovanje USAID-a i okrugle stolove, javnost i druge zainteresovane strane, kao što su sindikati, počeli su da pružaju podršku za izmene radnog zakonodavstva. USAID i partneri iz poslovnih udruženja zatim su preporučili niz amandmana na Zakon o radu, koji je Vlada Srbije usvojila jula 2014. godine.

Od usvajanja zakona, stopa nezaposlenosti pala je sa 18,1 odsto u trećem kvartalu 2014. na 16,7 odsto u trećem kvartalu 2015., dok je broj neprijavljenih radnika sa 22,5 odsto spao na 20,5 odsto.

„Naš cilj je da stopu nezaposlenosti sa sadašnjih 16,7 odsto smanjimo na ispod 15 u naredne dve godine“, rekao je Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje. 

Dok je na temu smanjenja stope nezaposlenosti u Srbiji potrebno obaviti još istraživanja, koristi od reforme za građane Srbije već su očigledne. Novi zakon o radu olakšao je kompanijama da zapošljavaju i zadrže iskusne radnike i to sada više mogu da priušte, sada postoje fleksibilnije politike zapošljavanja kao što je deljenje radnog mesta i rad na daljinu, kao i pojednostavljene procedure za podnošenje zahteva za plaćeno porodiljsko odsustvo. Ove i mnoge druge politike osmišljene su da podstaknu uspešno poslovanje i konkurentnu, rastuću radnu snagu.  

Sedmogodišnji Projekat za bolje uslove poslovanja pokrenut je 2011. godine kako bi pomogao unapređenje konkurentnosti srpske privrede. 

Last updated: January 03, 2017

Share This Page