Povećan izvoz malina povećava radna mesta i prihode na Kosovu

Speeches Shim

Sektor malina na Kosovu povećava a istovremeno dodajuć radna mesta i eksport
Pokazuje se da je sitno, osetljivo voće, malina zamrznuta za izvoz, visoko profitabilna na Kosovu
USAID-ov program Razvoj poljoprivrede I ruralne mogućnosti
Više sorti, bolji uzgoj i marketing čine da prodaja voća uzleti
"Preporučila bih svima da gaje malinu. Ona je čista kultura a dobit je velika.”

Novembar 2015 – Uzgoj maline je brzorastuć i unosan posao na Kosovu. Ovo je vrlo dobra vest u zemlji koja ima najvišu stopu nezaposlenosti i jednu od najnižih stopa izvoza u Evropi.

Agim Veliu, gradonačelnik u Podujevo je  istakao kako je pre nekoliko godina naučna studija  pokazala da bi zemljište i klima u njegovoj opštini bili idealni za uzgoj maline.  S obzirom da je USAID u potrazi za jačanjem javnih/ privatnih partnerstava za poboljšanje poljoprivrednih prihoda, on je snažno uložio napore opštine prema   inicijativi.

Kroz  aranžmane podele troškova sa opštinom,  USAID je, u proleće  2014.godine obezbedila  160.000  sadnica malina za 28 poljoprivrednika, a opština je tim poljoprivrednicima dala  opremu za navodnjavanje.  U cilju podrške lokalnim malinarima, USAID je pomogla u osnivanju  udruženja malinara  i poljoprivrednicima omogućila prodaju obezbeđivanjem tržišnih veza  sa evropskim kupcima.  Kao rezultat toga, velika većina malina proizvedenih ove godine u opštini je izvezena.

Aferdita Murati, poljoprivrednica u Podujevo, živela je  i radila sa svojom porodicom u  Hrvatskoj radeći  sezonske poslove  sa raznim voćem i  povrćem. Ranije su jedva sastavljali kraj sa krajem. Ponosni su što su se vratili na Kosovo i nakon samo godinu dana gajenja  malina  na sopstvenom zemljištu planiraju da naredne godine prošire područje gajenja. Njena deca studiraju finansije i pomažu u porodičnom poslu  kako bi na najbolji način iskoristili svoje plodno zemljište.  Planovi za budućnost uključuju zapošljavanje   žena i studenata u što većem broju, kako bi poboljšali  i njhove prihode.

Svima bih preporučila  da  gaje malinu.  Ona je čista kultura, a  dobit je velika,” kaže  Myzafere Bryma, malinarka koja takođe proizvodi i svoj džem.

Pre nekoliko godina, maline su na Kosovu bile  marginalna kultura koja se gajila samo u malim količinama za lokalnu potrošnju a retko za komercijalnu. USAID  je kroz program Razvoj poljoprivrede i  ruralne mogućnosti  usmerena na  kulture  sa  najvećim ekonomskim potencijalom.

USAID je uvela nove sorte maline, što je značajno produžilo sezonu sazrevanja, zajedno  sa novim načinima gajenja, pakovanja i njihovog plasmana.  Ove intervencije dovode do dramatičnog porasta kvaliteta i količina maline, roda po biljci, broja radnika potrebnih za staranje o biljkama-i prihoda kako  za  sezonske radnike tako i za vlasnike farmi.

U različitim regionima na Kosovu, malina se trenutno gaji na oko 400 hektara. Pomoć USAID-a za 500 proizvođača malina je znatno povećala rod po hektaru, a ukupna prodaja se gotovo utrostručila u odnosu na prošlu godinu. Sa jednog hektara malina, malinar bi, ove godine, mogao da očekuje oko 11.950 dolara. Ove godine je bilo zaposleno oko 1.500 sezonskih radnika   kako bi pomogli  da se proizvede  1100 tona kosovskih malina, od kojih je 98 posto izvezeno u inostranstvo.

Na ovogodišnjoj manifestaciji promocije malina u Podujevo kosovski premijer Isa Mustafa je pohvalio  ekonomske rezultate i kontinuiran potencijal  maline.

Alban i Albana Hasani, brat i sestra od petoro koji rade na porodičnoj farmi malina u vlasništvu njihovog oca, napominju da je  ova godina puno bolja nego prošla.  Iako planira da postane učitelj, Albana namerava da, u nekoj formi, ostane uključena u gajenje malina –a  Alban je za svoju profesiju izabrao poljoprivredu. Njihova porodica je  ranije gajila žitarice, ali sada nameravaju da prošire svoj malinjak  i prerađuju voće  radi  dodatnih  prihoda.

Opština Podujevo planira da u narednoj godini iz opštinskog budžeta dodeli  oko 108,588 dolara u cilju daljeg proširenja proizvodnje malina. Ostale opštine  takođe  nameravaju da nastave  svoje partnerstvo sa USAID-om i malinarima, nastave proširenje sektora i obezbede nova radna mesta za građane Kosova.

USAID-ov program Razvoj poljoprivrede i ruralne mogućnosti koji je počeo u aprilu 2015.godine ima  za cilj  da, kroz tehničku pomoć i grantove poljoprivrednicima, preduzećima i drugim organizacijama u ciljnim lancima vrednosti, razvije konkurentniji poljoprivredni sektor na Kosovu.

LINKS

Follow @USAIDKosovo. on Facebook, on YouTube

Last updated: January 17, 2018

Share This Page