Kosovski sudovi smanjuju broj zaostalih predmeta i kašnjenja

Speeches Shim

Kosovski sudovi smanjuju broj zaostalih  predmeta i kašnjenja
Tim za smanjenje broja zaostalih predmeta evidentira zaostale nerešene predmete u Mitrovici
USAIDov program Jačanja pravosudnog sistema
Hiljade zaostalih nerešenih predmeta okončano tokom jedne godine
“Uspeli smo da radimo na predmetima koji nisu bili adresirani godinama. Ovaj rad je izvršio pozitivan uticaj na odnose između suda i građana”

Februar 2017. — Kosovo je nedavno počelo da se hvata u koštac sa problemom koji postoji u njegovom pravosudnom sistemu – nagomilanim nerešenim sudskim predmetima, koji su podrivali deljenje pravde. Sada su predmeti, koji su godinama čekali da budu rešavani, počeli da napreduju.

USAID, kroz svoj program Jačanje pravosudnog Sistema (JSSP), pomaže kosovskim sudovima u rešavanju ovih predmeta na efikasniji način kao i u smanjenju kašnjenja tokom njihovog procesuiranja. Tokom prve godine svog delovanja, ovaj program je već postigao značajne rezultate.

Od maja 2016. godine, radeći sa osnovnim sudovima u Uroševcu, Đakovici, Mitrovici i Prištini, USAID im je pomogao da okončaju više od 6.200 predmeta – ili 16 odsto – od ukupno 39.500 nerešenih, kako građanskih tako i krivičnih, sudskih predmeta nagomilanih u sistemu tokom više od dve godine.

Samo je Osnovni sud u Prištini uspeo da se reši više od 3.000 predmeta zahvaljujući inicijativi gorepomenutog projekta za smanjenje broja zaostalih nerešenih premeta i njihovu prevenciju.

„Kroz podršku USAID-ovog osoblja, uspeli smo da poradimo na predmetima koji nisu bili adresirani dugi niz godina. Ovaj rad je izvršio pozitivan uticaj na odnose između suda i građana,” rekao je Hamdi Ibrahimi, predsednik Osnovnog suda u Prištini. „Tokom nekoliko poslednjih godina, ovaj sud je počeo da rešava stare predmete koji su mirovali više od jedne decenije, i ovo angažovanje je svakako imalo pozitivan uticaj na obnovu poverenja građana u pravdu.     

Podjednako impresivni su i retultati koje je postigao Osnovni sud u Mitrovici, uključujući i severne opštine Zubin Potok i Leposavić, gde je USAID pomogao u okončanju više od 1.200 predmeta.

„Verujem da večina građana ceni ovo što se ovde radi jer je bila suočena sa poteškoćama u ostvarenju svojih prava kao posledici zaostalih nerešenih predmeta,“ istakao je Alji Kutlovci, predsednik Osnovnog suda u Mitrovici.

U cilju podržavanja i proširenja postignutih rezultata, USAID-ov program Jačanje pravosudnog sistema je za partnerske sudove obezbedio 39 strategija za smanjenje i prevenciju zaostalih nerešenih premeta kojima se poboljšava procesuiranje predmeta. On će nastaviti sa smanjenjem broja zaostalih nerešenih premeta kao i sa redizajniranjem sudske prakse u cilju povećanja efikasnosti i adekvatnijeg reagovanja na potrebe građana, što će rezultirati uvođenjem evropskih standarda u kosovske sudove.

Petogodišnji program Jačanje pravosudnog sistema, koji je počeo u januaru 2016. godine, gradi na osnovi ranijih napora uloženih od strane USAID-a na unapređenju vladavine prava na Kosovu i obezbeđivanju profesionalnog, efikasnog i odgovornog funkcionisanja pravosudnog sistema.                  

                    

LINKS

Follow @USAIDKosovo, on Facebook, on YouTube

Last updated: June 01, 2018

Share This Page