Novim putevima povezujemo zajednice na Kosovu

Asfaltiranjem puta unapređen pristup zdravstvu i obrazovanju
U društvu bake i razigrane mace, 15-mesečna Aleksandra, najmlađa meštanka sela Čitluk (Zubin Potok), pravi prve korake na novom asfaltiranom putu u ovom selu
USAID
Asfaltiranjem puta unapređen pristup zdravstvu i obrazovanju
"Nema više ni blata ni bara, kao ni prljavštine, a to je veoma važno kada imate malo dete. Takođe, sada je mnogo lakše voziti auto i stići do grada.”

Pouzdana infrastruktura od vitalnog je značaja za ekonomski i društveni razvoj zabačenih sela, posebno zato što pripadnici ovih zajednica na taj način imaju bolji pristup zdravstvu i obrazovanju.

Čitluk je zabačeno poljoprivredno selo sa 200 stanovnika u opštini Zubin Potok na severu Kosova. Donedavno, pripadnici ove zajednice služili su se zemljanim putem prilikom obavljanja svakodnevnih poslova, poput odlaska na posao, u kupovinu ili na zakazane sastanke. Nedostatak asfaltiranog puta u ovom selu bio je uzrok velikih problema, posebno za starije pripadnike zajednice koji su zbog takve situacije živeli u socijalnoj izolaciji i imali poteškoća prilikom odlaska kod lekara.

Čelnici ovog sela obratili su se Programu za aktivno učešće zajednica Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i potražili pomoć da se ovaj put dužine 330 metara asfaltira. Zajednica je dobila pomoć u vrednosti od 50,000 američkih dolara od USAID-a za ovu investiciju, dok su se meštani ovog sela angažovali na čišćenju starog zemljanog puta i na taj način ga pripremili za asfaltiranje.

“Život je sada mnogo lakši i put izgleda super,” istakla je Boška Obradović, 63-ogodišnja meštanka Čitluka.  “Stariji stanovnici sela sada lako mogu da odu u bolnicu, a da ne gaze po blatu i barama.”

“Nema više ni blata ni bara, kao ni prljavštine, a to je jako važno kada imate malo dete,” kazala je Radica Obradović, majka petnaestomesečne Aleksandre, koja je upravo na novom asfaltiranom putu napravila prve korake. “Ovaj put nam puno znači i veoma smo zadovoljni i zahvalni, ne samo moja porodica, već i čitavo selo.”

Program za aktivno učešće zajednica Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) počeo je u julu 2010. godine, a završava se u julu 2014. Program podržava razvoj zajednica, rehabilitaciju infrastrukture u 40 naselja na Kosovu, gradi jake organizacije civilnog društva i unapređuje ekonomske mogućnosti i zapošljavanje.

Last updated: August 09, 2017

Share This Page