Pristup matičnim knjigama na Kosovu nikad nije bio lakši

Pristup matičnim knjigama na Kosovu  nikad nije bio lakši
Usluga preko elektronskog kioska omogućava građanima da sa lakoćom dobiju uverenja i izvode iz matičnih knjiga bez čekanja u redovima pred opštinskim kancelarijama civilnog stanja.
USAIDov Unapredimo Kosovo Zajedno [ Chemonics]
Izvodi iz matičnih knjiga su sada dostupni 24/7
“Dobijanje izvoda iz matičnih knjiga je sada postalo mnogo lakše, jer više nismo primorani da stojimo u redovima već je potrebna samo jedna minuta da bi se pribavio potrebni dokumenat.”

April 2017— Poslednjih godina je nekoliko lokalnih samouprava na Kosovu poboljšalo usluge koje pružaju svojim građanima u okviru napora uloženih za postizanje efikasnih opštinskih uprava. Međutim, uprkos poboljšanim uslugama civilne registracije, opštine Vučitrn, Peč i Štrpce su se borile da izađu na kraj sa povećanim zahtevima za izdavanjem uverenja i izvoda iz matičnih knjiga kao što su rodni listovi, venčani listovi i uverenja o prebivalištu.    

Mnogim pripadnicima manjinskih zajednica, kao i povratnicima raseljenim tokom sukoba 1998. i 1999. godine koji se reintegrišu u ovim opštinama, je potrebna dokumentacija za dobijanje socijalne pomoći i penzija kao i, što je još važnije, polaganje prava na privatnu svojinu.     

USAID je, kroz svoj program Unapredimo Kosovo zajedno, potpisao partnerski sporazum sa opštinama u cilju sprovđenja njihovih planova za izgradnju kapaciteta i, u krajnjoj liniji, pomoći u povećanju efikasnosti upravljanja. Sporazumi su uključivali i instalaciju ukupno pet e-kioska između marta i juna 2016. godine. Inovativni e-kiosci omogućuju građanima da na efikasan način dođu do neophodnih dokumenata 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.       

“Po mom mišljenju, dobijanje izvoda iz matičnih knjiga je sada postalo puno lakše jer više ne moramo da stojimo u redovima već je potreban samo minut vremena da se dobiju potrebna dokumenta. Instrukcije su vrlo jasne i usluga je jednostavna za korišćenje,” objašnjava Šaban Beka, stanovnik Vučitrna.

USAID je takođe obezbedio uputstva za korišćenje e-kioska za opštinske zvaničnike i predstavnike zajednica sa ciljem podizanja nivoa obaveštenosti o ovoj novoj usluzi. Za manje od godinu dana je kroz e-kioske obrađeno oko 7.500 zahteva u tri gorepomenute opštine.

“Naši građani sada mogu da dobiju razne vrste dokumenata civilne registracije i nakon redovnog radnog vremena, i ova mogućnost će smanjiti redove u opštinskoj kancelariji civilnog stanja i istovremeno poboljšati kvalitet usluga koje pruža naša opština,” rekao je Bekim Seljmani, šef kancelarije civilnog stanja u Vučitrnu.

USAID-ov program Unapredimo Kosovo zajedno, koji traje od aprila 2014. do aprila 2017. godine, ima za cilj da poveća konstruktivnu međuetnićku saradnju i interakciju između većinskih i manjinskih populacija na Kosovu, što je od vitalnog značaja za bezbednost i stabilnost regiona.

Više od 14.000 ljudi je učestvovalo u aktivnostima čiji je cilj bio adresiranje socijalnih potreba, nezaposlenosti i poboljšanja opštinskih usluga u 16 opština. Oko 24.000 ljudi je imalo koristi od skoro 50 realizovanih projekata.

LINKS

Follow @USAIDKosovo, on Facebook, on YouTube

Last updated: June 01, 2018

Share This Page