Pristup matičnim knjigama na Kosovu nikad nije bio lakši

Speeches Shim

Pristup matičnim knjigama na Kosovu  nikad nije bio lakši
Usluga preko elektronskog kioska omogućava građanima da sa lakoćom dobiju uverenja i izvode iz matičnih knjiga bez čekanja u redovima pred opštinskim kancelarijama civilnog stanja.
USAIDov Unapredimo Kosovo Zajedno [ Chemonics]
Izvodi iz matičnih knjiga su sada dostupni 24/7
“Dobijanje izvoda iz matičnih knjiga je sada postalo mnogo lakše, jer više nismo primorani da stojimo u redovima već je potrebna samo jedna minuta da bi se pribavio potrebni dokumenat.”

April 2017— Poslednjih godina je nekoliko lokalnih samouprava na Kosovu poboljšalo usluge koje pružaju svojim građanima u okviru napora uloženih za postizanje efikasnih opštinskih uprava. Međutim, uprkos poboljšanim uslugama civilne registracije, opštine Vučitrn, Peč i Štrpce su se borile da izađu na kraj sa povećanim zahtevima za izdavanjem uverenja i izvoda iz matičnih knjiga kao što su rodni listovi, venčani listovi i uverenja o prebivalištu.    

Mnogim pripadnicima manjinskih zajednica, kao i povratnicima raseljenim tokom sukoba 1998. i 1999. godine koji se reintegrišu u ovim opštinama, je potrebna dokumentacija za dobijanje socijalne pomoći i penzija kao i, što je još važnije, polaganje prava na privatnu svojinu.     

USAID je, kroz svoj program Unapredimo Kosovo zajedno, potpisao partnerski sporazum sa opštinama u cilju sprovđenja njihovih planova za izgradnju kapaciteta i, u krajnjoj liniji, pomoći u povećanju efikasnosti upravljanja. Sporazumi su uključivali i instalaciju ukupno pet e-kioska između marta i juna 2016. godine. Inovativni e-kiosci omogućuju građanima da na efikasan način dođu do neophodnih dokumenata 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.       

“Po mom mišljenju, dobijanje izvoda iz matičnih knjiga je sada postalo puno lakše jer više ne moramo da stojimo u redovima već je potreban samo minut vremena da se dobiju potrebna dokumenta. Instrukcije su vrlo jasne i usluga je jednostavna za korišćenje,” objašnjava Šaban Beka, stanovnik Vučitrna.

USAID je takođe obezbedio uputstva za korišćenje e-kioska za opštinske zvaničnike i predstavnike zajednica sa ciljem podizanja nivoa obaveštenosti o ovoj novoj usluzi. Za manje od godinu dana je kroz e-kioske obrađeno oko 7.500 zahteva u tri gorepomenute opštine.

“Naši građani sada mogu da dobiju razne vrste dokumenata civilne registracije i nakon redovnog radnog vremena, i ova mogućnost će smanjiti redove u opštinskoj kancelariji civilnog stanja i istovremeno poboljšati kvalitet usluga koje pruža naša opština,” rekao je Bekim Seljmani, šef kancelarije civilnog stanja u Vučitrnu.

USAID-ov program Unapredimo Kosovo zajedno, koji traje od aprila 2014. do aprila 2017. godine, ima za cilj da poveća konstruktivnu međuetnićku saradnju i interakciju između većinskih i manjinskih populacija na Kosovu, što je od vitalnog značaja za bezbednost i stabilnost regiona.

Više od 14.000 ljudi je učestvovalo u aktivnostima čiji je cilj bio adresiranje socijalnih potreba, nezaposlenosti i poboljšanja opštinskih usluga u 16 opština. Oko 24.000 ljudi je imalo koristi od skoro 50 realizovanih projekata.

LINKS

Follow @USAIDKosovo, on Facebook, on YouTube

Last updated: June 15, 2018

Share This Page