Pomoć firmama i preduzetnicima da se razviju i rastu - Milorad Pantović, Raška

Milorad Pantović, mladi preduzetnik iz Raške, osnovao je 2014. godine start-up firmu za proizvodnju džemova i sokova. Saznajte kako je došao na ideju da pokrene sopstveni biznis i šta je zahvaljujući velikom trudu i neumornom radu postigao od onda.

Last updated: October 26, 2020

More Videos

Share This Page