Nedelja žena

Speeches Shim

Četvrtak, 27 Januar, 2022
Zeinah Salahi, direktorka misije USAIDa tokom završne ceremonije
NDI Kosovo za USAID

Obezbeđivanje ravnopravnosti glasa žena u politici i kreiranju javnih politike je od ključne važnosti za jačanje demokratskih procesa na Kosovu. Godišnji događaj „Nedelja žena” (WoW), koji podržava USAID a organizuje Nacionalni demokratski institut (NDI), pruža prilike i mogućnosti za sticanje veština ženama angažovanim u politici na lokalnom nivou.

Uprkos pandemiji i dvaju izbornih ciklusa (nacionalnih i lokalnih), osma godišnja Nedelja žena je bila uspešna, doprevši do više od 100 žena lidera iz 22 opštine na Kosovu. Nedelja žena je otpočela sa startnom konferencijom od 15. do 16. decembra 2020., nakon čega je usledilo pet setova debata o politikama tokom 2021., u kojima su se adresirale prepreke koje stoje na putu učešću žena u politici, ali i iznalazila rešenja i načini opremanja učesnika veštinama.

Na završnoj ceremoniji 19. novembra, Zeina Salahi, direktorka USAID-ove misije na Kosovu, je istakla potrebu da političke partije i institucije preduzmu važne korake kako bi ubrzale uključivanje žena i mladih na svim nivoima politike. Zakazivanje ceremonije zatvaranja nakon završetka lokalnih izbora 2021. godine je dalo priliku učesnicima da razmisle o nedostatku žena kandidata na lokalnim izborima, rezultatima, kao i izazovima sa kojima se suočavaju, od pristupa resursima kampanja do mogućnosti medijskog pokrivanja, kao i kontinuirane upotrebe mizoginističkog jezika u političkim porukama.

„Politika nije tipična profesija, i borba žena u politici iziskuje različite pristupe. Zbog izazova na koje sam nailazila, došla sam u poziciju da sam želela da se potpuno povučem iz politike. Međutim, odlučila sam da nastavim i moja posvećenost se preusmerila na to da postanem odbornica,“ zaključila je u svojim komentarima Aljbana Bitići, jedna od panelistkinja.

„Osećala sam se veoma ravnopravno sa ostalim učesnicima tokom programa Nedelje žena, i mada je to bio dug poduhvat, svaki trenutak nam je dragocen. Štaviše, činjenica da je NDI obezbedio rampu za dvoje ljudi koji su ovde prisutni u invalidskim kolicima, mnogo nam znači,“ istakla je Pranvera Musaj, diplomac Nedelje žena 20/21 i član NVO HandiKos.

 

Last updated: May 13, 2022

Share This Page