Flag of Kosovo

TRANSFORMACIJA ZIVOTNIH USLOVA

Language: English | Serbian | Shqip
Kožarski zanatlija realizovao stare snove i novu zar

Egmend Daija je oduvek stvarao umetnička dela radeći u svom zanatu, dizajnirajući i stvarajući sopstvenim rukama svojevrsne tašne, prtljage i skoro svaku vrstu proizvoda koji se može sašiti od kože.

Mesto za omladinu da se druze

Teško je zamisliti svet bez igara. Sport i igre su integralan deo svakodnevnog života u svim zajednicama.

Pravni centar Kosova ubrzava izveštaje i podatke

Od svog osnivanja 2000. godine, Pravni institut Kosova (PIK) postao je ključni centar za kontinuirano pravno obrazovanje, nudeći redovnu obuku za sudije, tužioce i druge pravnike. Uloga ove institucije postala je posebno važna 2013. god. u toku restrukturiranja sudova i tužilaštava u zemlji.

Nova oprema, više proizvoda kako bi se zadovoljila potražnja

Kaže se da poslovna saradnja prevazilazi etničke granice. Gift suvenirnica koja je započela sa radom u severnom delu podeljenog grada Mitrovica, može se navesti kao primer.

Poslovna razmišljanja o budućem razvoju jer potražnja raste

Vlasnici pekare,muž i žena,  Faton Deshishku i Valbona Raifi ,oboje odrasli uživajući u bakinim  jelima,  duboko ukorenjenim u tradiciji. Danas, uz pomoć USAID-a oni te recepte dele sa mušterijama koje žude  za uživanjem (ali ne i za vremenom za  spremanje ) u tim istim đakonijama u svojim domovima.

Pages

Last updated: February 23, 2017

Share This Page