Naše Priče | Kosovo

Speeches Shim

Last updated: November 29, 2022

23-11-2022

U prošlosti je rešavanje građanskih sporova sudskim putem na Kosovu trajalo godinama. Proces je skup, dugotrajan i neizvestan. Ali u poslednje vreme, primena medijacije kao alternativnog metoda rešavanja sporova ima izuzetan uticaj. Prema poslednjim podacima, broj građanskih predmeta rešenih medijacijom je porastao sa 184 u 2020. na 887 u 2021. godini.

23-11-2022

Da li ste ljubitelj ajvara? Ovaj ukusni umak od slatke crvene paprika je jedan od mnogih prehrambenih proizvoda za kojima postoji povećana potražnja uvoznika iz celog regiona. USAID je pomogao kosovskim proizvođačima i prerađivačima hrane da pronađu nova tržišta za svoju robu na drugom godišnjem Forumu hrane, organizovanom u partnerstvu sa lokalnim udruženjima voćarstva i povrtlastva. Forum hrane je jedan od vodećih događaja koji lokalnim izvoznicima pruža veliku izloženost i mogućnost komuniciranja licem u lice sa poljoprivrednim proizvođačima, regionalnim kupcima i trgovcima na malo.

23-11-2022

Legalizacija bespravne gradnje je od ključne važnosti da bi građani Kosova uživali svoja imovinska prava, poboljšali pristup finansiranju i podstakli ekonomski rast. „Gruaja Hinore," lokalna NVO sa sedištem u Gnjilanu je bila među 17 grupa koje su se dobrovoljno pridružile naporima USAID-a u motivisanju i pomaganju građana širom Kosova da se prijave za legalizaciju svoje imovine.

10-11-2022

USAID nastavlja da potpomaže pomirenje kroz inicijative koje okupljaju ljude. U slučaju Mitrovice, grada poznatog u prošlosti kao mesto rokera, muzičara, umetničkih pokreta i živahne zajednice sastavljene od različitih etničkih grupa, Festival kafe je pružio priliku za vraćanje kulturnim korenima, a pripadnicima svih etničkih grupa mogućnost da se međusobno druže i uživaju u šoljici kafe.

10-11-2022

Stojeći u sali pred više od 100 lidera energetskog sektora, glas Ande Kukaj je bio čvrst i njena poruka jasna. „Pozivam mladiće i devojke da razmotre mogućnost razvoja uspešne karijere u energetskom sektoru jer postoji potreba - i, što je najvažnije, postoji prostor za svačiji doprinos, bez obzira na godine i pol,“ rekla je ona.

Pages