Naše Priče | Kosovo

Speeches Shim

Last updated: January 14, 2022

14-01-2022

Kampanja koju je podržao USAID je okupila 135 volontera iz zajednica širom zemlje kako bi doprli do pripadnika marginalizovanih zajednica sa ciljem pružanja presudno važnih informacija o prevenciji Kovida i vakcinaciji, obuhvativši i one koji su možda ranije bili zanemarivani – pa i one koji ne znaju da čitaju. Rifadija Guci i Bahrija Rahmani su među mnogim volonterima koji su doprli do više od 1.800 članova zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u opštinama Uroševac, Lipljan i Štimlje. Kao rezultat kampanje, oko 550 članova zajednice primilo je vakcinu protiv Kovida-19.

14-01-2022

Na Konferenciji o integraciji energetskih tržišta, organizovanoj od strane USAID-a početkom decembra, više od 100 stručnjaka i zvaničnika iz Albanije i Kosova načinilo je još jedan korak ka integraciji energetskih tržišta ovih dveju zemalja. Kosovska ministarka ekonomije je podstakla razvoj integrisanog tržišta u kontekstu sigurnosti snabdevanja, fokusiranja na obnovljivu energiju i pristupačnosti cene za korisnike električne energije. Zamenik ministra za energetiku i infrastrukturu Albanije je istakao značaj energetskog sektora i pozitivan potencijal integrisanih tržišta.

14-01-2022

Po prvi put ikada, Kosovska pravosudna akademija će pravnicima ponuditi obuku iz privrednog prava. USAID-ova Pravna aktivnosti na Kosovu u partnerstvu sa njegovom aktivnošću Privrednog prava su bile presudne u pokretanju Kurikuluma za obuku iz privrednog prava.

20-12-2021

Trim Baša, srednjoškolac iz Prizrena, je uvek bio motivisan za bavljenje praktičnim aktivnostima u školi, poput programiranja i dizajna. Kao član Kluba tehničara, Trim je učestvovao u obuci podržanoj od strane USAID-a koja mu je pomogla da razvije ove veštine, istovremeno učeći da sarađuje sa ostalim učenicima.

20-12-2021

Kroz svoj šestomesečni program stažiranja, USAID podržava 15 univerzitetskih diplomaca u njihovom učenju o energetskom sektoru sa stanovišta kompanija koje aktivno rade u njemu. Ogroman odziv od 230 prijavljenih na prvi poziv „NewEnergy“ odražava veliko interesovanje mladih za uključivanje u razvoj obnovljive energije na Kosovu. Posebno ohrabruje interesovanje među ženama, koje su činile 60 odsto prijavljenih, i pripadnicima manjinskih zajednica.

Pages