Naše Priče | Kosovo

Speeches Shim

Last updated: November 25, 2020

20-11-2020

Četvrta po redu godišnja Nedelja ponosa na Kosovu je koristila inovativnu paradu vozila kako bi proslavila Nedelju ponosa poštujući istovremeno mere za zaustavljanje širenja COVID-19. Karavan od 30 automobila na kojima su se vijorile zastave duginih boja provozao se 12. oktobra ulicama Prištine, kako bi podigao svest o problemima, izazovima i nepravdama sa kojima se suočavaju LGBTI osobe na Kosovu.

20-11-2020

Sa jednom od najviših stopa prodora interneta u Evropi, informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) su oblast sa značajnim potencijalom i jedan od najbrže rastućih sektora ekonomije Kosova. USAID pomaže Kosovu da izgradi novi kadar lidera i preduzetnika koji će zadovoljiti ovu novonastajuću potražnju na tržištu. USAID-ov lokalni partner Cacttus Education je 24. septembra proslavio diplomiranje mladih polaznika koji su završili dvogodišnji IKT program ove organizacije (20 polaznika) i njen kratkoročni program obuke (30 polaznika).

20-11-2020

Aktivnosti iz vladavine prava USAID-ove misije na Kosovu uključuju snažan fokus na mentorstvo i profesionalni razvoj sa ciljem inspirisanja učesnika da traže aktivnije liderske uloge u svojim oblastima. Programi pružaju nedovoljno zastupljenim grupama, poput žena i mladih, priliku da steknu praktične veštine i uspostave strateške odnose. Zamenica direktora USAID-ove misije na Kosovu, Zejna Salahi, se pridružila dvema sesijama kako bi ponudila svoje perspektive i iskustva mladim pripravnicima i ženama sutkinjama.

05-11-2020

Privatni sektor na Kosovu preuzima vodeću ulogu u istraživanju inovativnih i tržišno zasnovanih rešenja, istovremeno pružajući profesionalne mogućnosti učenicima. Busula, onlajn platforma za karijerno vođenje, jedna je od prvih inovacija privatnog sektora koje su mejnstrimirane ili integrisane u glavni tok obrazovnog sistema Kosova. Pod vođstvom Sovrana Beriše, američkog diplomca kroz stipendiju finansiranu od USAID-a, Busula je uspostavila partnerstvo sa nekoliko škola i karijernih klubova kako bi pomogla učenicima da unaprede svoje veštine.

05-11-2020

Sudski savet Kosova (SSK) je 27. oktobra, uz podršku USAID-ovog programa Jačanje pravosudnog sistema, pokrenuo instrument pretrage statusa predmeta, novu funkciju na internet stranici SSK-a koja omogućava građanima da se brzim klikom informišu o statusu njihovog predmeta. Ovaj miljokaz je još jedan uspeh koji omogućava svim stranama u sudskom postupku lak i brz pristup informacijama, uključujući kako trenutni status tako i prethodne radnje oko njihovog predmeta.

Pages