USAID na Kosovu ulazi u Partnerstvo za uticaj

USAID na Kosovu ulazi u Partnerstvo za uticaj
USAID pomaze Kosovskoj omladini
USAIDKosovo

For Immediate Release

Monday, Novembar 27, 2017
Xheraldina Cernobregu

Priština, Novembar  27, 2017  – Agencija Sjedinjenih Država za Međunarodni Razvoj (USAID) je danas najavila dva nova programa koji će pomoći u izgradnji veština i sposobnosti radne snage za kosovsku omladinu.  Kroz ove programe, Vlada Sjedinjenih Država je izdvojila oko 1.5 miliona američkih dolara za postizanje ovog cilja.

Partnerstvo za uticaj u odevnom sektoru i Partnerstvo za uticaj u informacionim tehnologijama će obezbediti veštine za mlade Kosovare koji ulaze u radnu snagu. Visoka nezaposlenost među mladima je jedan od ključnih problema sa kojima se suočava Kosovo, jer je za mlade trenutno verovatnoća da budu nezaposleni duplo veća nego za druge odrasle osobe.  Ove brojke je veoma teško preokrenuti, imajući u vidu da je polovina kosovske populacije mlađa od 25 godina, dok je obrazovni sistem nemoćan da opremi mlade znanjem i veštinama neophodnim za zadovoljavanje potražnje na tržištu radne snage, naročito u privatnom sektoru.

Kao što je rekao direktor USAID-a na Kosovu Džejms Houp – „Da bi bili uspešni na radnom mestu ili kao preduzetnici, mladi moraju da razviju neophodne veštine komunikacije, pisanja i kritičkog razmišljanja koje radnike čine somopouzdanim, spremnim i uspešnim u bilo kojoj oblasti.”        

Obe komponente Partnerstva za uticaj obezbeđuju obuku za mlade i potpomažu korišćenje mugućnosti za smozapošljavanje u sektorima informacionih tehnologija i odeće.

U cilju sprovođenja ovih programa, USAID radi direktno sa dva partnera iz privatnog sektora: Kosovskim udruženjem za odevni marketing (KAMA) i Cacctuss Education.  Partnerstvo za uticaj u Odevnom sektoru je fokusiran na profesionalnoj praksi, prvenstveno za mlade žene, sa ciljem poboljšanja veština i proširenja pristupa zapošljavanju u kompanijama odeće i obuće.  Partnerstvo za uticaj u sektoru Informacionih tehnologija je fokusiran na potpomaganju iskorištavanja mugućnosti za samozapošljavanje putem inkubacije i preduzetništva u kombinaciji sa profesionalnom praksom i postavljanjem na radna mesta.

 

Last updated: July 27, 2018

Share This Page