Flag of Kosovo

Informativna redakcija

Jezik: English | Serbian | Shqip

Speeches Shim

20-12-2021

Kroz svoj šestomesečni program stažiranja, USAID podržava 15 univerzitetskih diplomaca u njihovom učenju o energetskom sektoru sa stanovišta kompanija koje aktivno rade u njemu. Ogroman odziv od 230 prijavljenih na prvi poziv „NewEnergy“ odražava veliko interesovanje mladih za uključivanje u razvoj obnovljive energije na Kosovu. Posebno ohrabruje interesovanje među ženama, koje su činile 60 odsto prijavljenih, i pripadnicima manjinskih zajednica.

20-12-2021

Strahinja Andrić, iz sela Prilužje u opštini Vučitrn, je jedan od osamdesetoro mladih ljudi širom Kosova koji transformišu svoje zajednice učeći da se zalažu za svoje prioritete. Nedavni sastanak koji je organizovao između svojih vršnjaka i predstavnika zajednice, otkrio je da mnogi građani dele iste brige sa njim, iako ih nisu izrazili.

20-12-2021

„Škola Diđitalje,“ „J-Coders“ i Laboratorija robotike Finske škole na Kosovu su među obrazovnim platformama koje prave iskorak kako bi obezbedile upoznavanje sledeće generacije građanstva Kosova sa svetom informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT). U kutku za buduće programere festivala tehnologije KosICT, podržanog od strane USAID-ove aktivnost Nadmeći se (Compete) na Kosovu, ambiciozni inženjeri, koderi i dizajneri su bili u mogućnosti da se povežu sa liderima u industriji i budu obavešteni o potencijalnim karijerama.

08-12-2021

Kosovo, najmlađa zemlja u Evropi, ubrzano sustiže svoje evropske susede u oblikovanju politika koje adresiraju klimatske promene. Sada su Kosovu potrebni ljudi sa veštinama i stručnošću za izradu, implementaciju i sprovođenje ovih novih zakonskih i regulatornih okvira.

Pages

Last updated: December 23, 2021

Share This Page