Flag of Kosovo

Informativna redakcija

Jezik: English | Serbian | Shqip

Speeches Shim

27-01-2022

Jednostavni, univerzalno primenjeni poreski sistemi koji su fokusirani na usluge mogu pomoći vladama da efikasnije prikupljaju prihode izbegavajući pritom prepreke ekonomskom rastu i investicijama. Poreska uprava Kosova (PUK) je uz podršku USAID-a dramatično skratila prosečno vreme povraćaja PDV-a za 60 procenata, sa 60 dana u 2016. na 20 dana u 2021. godini, prema podacima PAK-a i Izveštaju Evropske komisije za Kosovo za 2021. godinu.

27-01-2022

Obezbeđivanje ravnopravnosti glasa žena u politici i kreiranju javnih politike je od ključne važnosti za jačanje demokratskih procesa na Kosovu. Godišnji događaj „Nedelja žena” (WoW), koji podržava USAID a organizuje Nacionalni demokratski institut (NDI), pruža prilike i mogućnosti za sticanje veština ženama angažovanim u politici na lokalnom nivou.

27-01-2022

Iznalaženje odgovarajućih veština radnika za potrebe poslodavaca predstavlja pravu zagonetku za startapove u rastućim sektorima poput digitalnih komunikacija. Prema rečima Marigone Sadriu Berdonići, osnivača i glavnog izvršnog direktora KS Outsourcing, startapa sa sedištem u Prištini: „Uvek je izazov zaposliti iskusno osoblje na početku. Posebno za malo preduzeće kao što je naše. Ali angažovanje entuzijastičnih pripravnika koji su željni da nauče nove stvari i uspeju, to je već druga priča.

Sjedinjene Države obezbeđuju dodatnih 3 miliona američkih dolara za odgovor na pandemiju na Kosovu 
27-01-2022

Sredinom januara su Sjedinjene Države -- preko Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID) -- dodelile dodatnih 3 miliona američkih dolara vredne hitne pomoći Kosovu oko COVID-19. Ova pomoć će podupreti jačanje zaštite ugrožene dece koja su pogođena pandemijom i obezbediti kontinuitet u pružanju osnovnih socijalnih usluga.

20-12-2021

Trim Baša, srednjoškolac iz Prizrena, je uvek bio motivisan za bavljenje praktičnim aktivnostima u školi, poput programiranja i dizajna. Kao član Kluba tehničara, Trim je učestvovao u obuci podržanoj od strane USAID-a koja mu je pomogla da razvije ove veštine, istovremeno učeći da sarađuje sa ostalim učenicima.

Pages

Last updated: January 28, 2022

Share This Page