Flag of Kosovo

Informativna redakcija

Jezik: English | Serbian | Shqip

Speeches Shim

23-11-2022

U prošlosti je rešavanje građanskih sporova sudskim putem na Kosovu trajalo godinama. Proces je skup, dugotrajan i neizvestan. Ali u poslednje vreme, primena medijacije kao alternativnog metoda rešavanja sporova ima izuzetan uticaj. Prema poslednjim podacima, broj građanskih predmeta rešenih medijacijom je porastao sa 184 u 2020. na 887 u 2021. godini.

23-11-2022

Da li ste ljubitelj ajvara? Ovaj ukusni umak od slatke crvene paprika je jedan od mnogih prehrambenih proizvoda za kojima postoji povećana potražnja uvoznika iz celog regiona. USAID je pomogao kosovskim proizvođačima i prerađivačima hrane da pronađu nova tržišta za svoju robu na drugom godišnjem Forumu hrane, organizovanom u partnerstvu sa lokalnim udruženjima voćarstva i povrtlastva. Forum hrane je jedan od vodećih događaja koji lokalnim izvoznicima pruža veliku izloženost i mogućnost komuniciranja licem u lice sa poljoprivrednim proizvođačima, regionalnim kupcima i trgovcima na malo.

23-11-2022

Legalizacija bespravne gradnje je od ključne važnosti da bi građani Kosova uživali svoja imovinska prava, poboljšali pristup finansiranju i podstakli ekonomski rast. „Gruaja Hinore," lokalna NVO sa sedištem u Gnjilanu je bila među 17 grupa koje su se dobrovoljno pridružile naporima USAID-a u motivisanju i pomaganju građana širom Kosova da se prijave za legalizaciju svoje imovine.

10-11-2022

USAID nastavlja da potpomaže pomirenje kroz inicijative koje okupljaju ljude. U slučaju Mitrovice, grada poznatog u prošlosti kao mesto rokera, muzičara, umetničkih pokreta i živahne zajednice sastavljene od različitih etničkih grupa, Festival kafe je pružio priliku za vraćanje kulturnim korenima, a pripadnicima svih etničkih grupa mogućnost da se međusobno druže i uživaju u šoljici kafe.

10-11-2022

USAID sve više koristi inovacije kako bi potpomogao pristup usredsređen na ljude, kao kamen temeljac za pronalaženje rešenja za pravne izazove i identifikovanje novih mogućnosti. Kao primer toga, USAID je 6. oktobra bio domaćin prvog Samita o inovacijama u kosovskom pravosuđu, koji je poslužio kao osnova za pokretanje Mreže za inovacije u pravosuđu (JIN), osmišljene da angažuje sve građane koji koriste pravosudni sistem u pronalaženju novih, efikasnijih, i lakših načini za rešavanje starih problema.

Pages

Last updated: November 29, 2022

Share This Page