Prevodilac koristi moć jezika da gradi mir na Kosovu

Speeches Shim

Petak, 24 Jun, 2022
Durata Prokši, kosovska Albanka koja je prevodilac i nastavnik jezika, gaji strast prema ulozi koju jezici mogu da odigraju u procesu pomirenja na Kosovu.
CBM za USAIDKosovo

Vozeći se diljem Kosova, putnici primećuju isto toliko raznolikosti u jezicima koliko i u pejzažima. Nazivi puteva, oblasti, sela, znamenitosti i javnih zgrada su označeni na najmanje dva različita jezika: albanskom i srpskom (dva zvanična jezika Kosova). Za zajednice sa velikom nevećinskom etničkom populacijom, kao što su Romi, Bošnjaci ili Turci, može se navesti i treći ili čak četvrti jezik. Skupština Kosova je 2007. godine donela Zakon o upotrebi jezika sa ciljem poštovanja jezičkog identiteta svih zajednica. Međutim, u nekoliko zabačenijih krajeva Kosova, imena gradova i sela su prefarbana sprejom ili znakovi na autoputevima jednostavno nisu u skladu sa zakonom. Ova kršenja su simptomi političkih tenzija koje i dalje odolevaju i tvrdoglavog nedostatka tolerancije prema multietničkoj demografiji Kosova.

Durata Prokši, kosovska Albanka koja je prevodilac i nastavnik jezika, gaji strast prema ulozi koju jezici mogu da odigraju u procesu pomirenja na Kosovu. Pošto je sama dvojezična, ona je iskoristila priliku pre šest godina da počne da predaje časove albanskog jezika zainteresovanim kosovskim Srbima.

Durata je predstavljena kao gost u seriji podkast intervjua koje je organizovala Izgradnja Zajednice („Community Building”) Mitrovica, deo USAID-ove aktivnosti Pomirenje i transformacija sukoba. Predstavljeni govornici su istakli napore, velike i male, koje ulažu u cilju pomoći u postizanju pomirenja. Tokom Duratinog intervjua, ona je objasnila svoj pristup -- učenje komuniciranja na jezicima jedni drugih je ključno sredstvo za izgradnju mira. Ona bi uvek nanovo videla kako to razbija predrasude, uspostavljajući istovremeno veze, obogaćujući odnose i gradeći poverenje. „Shvatila sam da se ljudi bolje osećaju kada im se obratite na njihovom maternjem jeziku,“ rekla je ona. „A u slučajevima kada se ne znaju jezici jedni drugih, onda to automatski stvara jaz i teže je ostvariti bilo kakvu saradnju. Uviđajući važnost toga, ona se odlučila da napravi korak kojim će doprineti promeni – podučavanje onih koji žele da uče.

Sposobnost komuniciranja jezikom drugih podstiče intelektualno, istorijsko i kulturno razumevanje, otvarajući mogućnosti za veću saradnju među svim etničkim grupama na Kosovu. Upravo zato, Durata veruje da će moć jezika utrti put pomirenju.

 

Last updated: August 08, 2022

Share This Page