Stvaranje mogućnosti za energetsku budućnost Kosova

Speeches Shim

Petak, 24 Jun, 2022
Vlaznim Šaljani, mladi student mehatronike na Univerzitetu u Prištini, stremi karijeri u kojoj može da kombinuje svoje dve strasti: inženjering i čistu energiju.
TetraTech za USAIDKosovo

Vlaznim Šaljani, mladi student mehatronike na Univerzitetu u Prištini, stremi karijeri u kojoj može da kombinuje svoje dve strasti: inženjering i čistu energiju. Početkom 2022. godine, Vlaznim je izabran za šestomesečnu pripravničku praksu u Kosovskoj energetskoj korporaciji (KEK) koja će ga pripremiti da postigne upravo to.

KEK razvija nove kapacitete za generisanje električne energije iz obnovljivih izvora, uključujući solarnu elektranu od 100 megavata – koju će finansirati nemačka razvojna banka, KfW – na KEK-ovoj lokaciji. Kada bude izgrađeno, postrojenje će biti najveći solarni projekat na Kosovu. Cilj KEK-a je da podrži tranziciju Kosova ka energetskoj budućnosti zasnovanoj na čistoj energiji. Zemlja očekuje da će do 2031. dostići udeo od 35 odsto energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji električne energije.

Svojom tehničkom ekspertizom, Vlaznim pomaže stručnjacima KEK-a da sprovode geotehničke, seizmološke i hidrološke studije koje će imatu udela u projektovanju i izgradnji nove solarne elektrane. „Svedočeći najnovijim tehnološkim dostignućima u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora i znajući štetu [koju prouzrokuju zagađujuće] termoelektrane na ugalj, odlučio sam da se prijavim za ovu pripravničku praksu,“ objasnio je Vlaznim.

Pripadnik nevećinske zajednice Aškalija na Kosovu, Vllaznim je jedan od 15 pripravnika koji su postavljeni u privatne kompanije čiste energije i institucije energetskog sektora na Kosovu kroz USAID-ovu aktivnost Energetska održivost. Program stažiranja naglašava uključivanje žena i mladih iz nevećinskih grupa na Kosovu i ima za cilj da pripremi studente i one koji su nedavno diplomirali za posao sa punim radnim vremenom u energetskom sektoru. „Tehnologija me je oduvek privlačila,“ rekao je Vlaznim, opisujući svoje interesovanje za stažiranje u KEK-u i ono što se nada da će od toga dobiti. „Planiram da dam svoj puni doprinos tranziciji koju Kosovo ima za cilj.”

Sa raznolikim kadrom obrazovanih, obučenih i entuzijastičnih lidera u energetskom sektoru, kao što je Vlaznim, Kosovo će postići dekarbonizovanu i održivu energetsku budućnost.

Last updated: August 08, 2022

Share This Page