USAID traži kandidate za Novi Program Obrazovanja koji podržava mlade Lidere Kosova

For Immediate Release

Thursday, Januar 16, 2014
Xheraldina Cernobregu

Novi program koji će biti lansiran ovoga meseca pružiće nove obrazovne mogućnosti stotinama mladih Kosovskih lidera kroz stipendije, partnerstva, i razmene sa Američkim univerzitetima. Agencija Sjedinjenih Država za Međunarodni Razvoj (USAID) je u procesu dobavljanja usluga u cilju sprovedbe Programa Stipendija i Partnerstava za Transformirajuće Liderstvo, petogodišnji program koji ima za cilj dalji razvoj jednog profesionalnog liderskog kadra koji će izdejstvovati značajan ekonomski, politički, i društveni razvoj na Kosovu.  

Program će, do februara 2019-te godine, podržati najmanje 160 stipendija za studijske programe na nivou master u S.A.D., iz oblasti Vladavine Zakona, Inženjerskih Nauka, Javne Administracije, Poljoprivrede, Menadžmenta, Finansija, Ekonomije, Informacijskih Sistema, Prosvete, Polne Ravnopravnosti, i Interdisciplinarnih Studija. 

USAID/Kosovo ovime poziva sve zainteresovane kandidate za master iz gorepomenutih oblasti da predaju svoje aplikacije za akademsku godinu 2014-2015. Otprilike 50 stipendija će biti dodeljeno kroz ovaj početni poziv.

Kriteriji:

  • Stalni boravak na Kosovu i Kosovsko državljanstvo;
  • Univerzitetska diploma izdata od strane jedne akreditovane obrazovne institucije;
  • Obavezivanje na povratak na Kosovo posle završenog studijskog programa u cilju služenja građanima Kosova za najmanje dve godine;
  • Vrlo dobro poznavanje Engleskog jezika;
  • Spremnost da se počne sa programom studija u S.A.D., u jesen 2014;
  • Mogućnost dobijanja i održavanja Američke vize J-1 za posetioce u razmeni;
  • Spremnost za demonstriranje profesionalne kompetentnosti i liderskog potenciala u izabranoj oblasti specijalizacije;
  • Posedovanje Kosovskog pasoša, koji je validan do najskorije oktobra 2016.

Za dodatne informacije o procesu aplikacije, molimo vas da posetite internet stranicu USAID/Kosovo (http://www.usaid.gov/kosovo/partnership-opportunities) ili Facebook stranicu (www.facebook.com/usaidkosovo).  Formular za aplikaciju se može preuzeti direktno iz internet stranice.

Molimo vas da CV i aplikacije predate elektronskom poštom na email adresu PristinaUSAIDScholarships@usaid.gov najkasnije do 14 februara 2014.

Last updated: April 26, 2016

Share This Page