Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture i USAID udružuju snage radi jačanja sektora obnovljive energije na Kosovu 

Press Release Shim

Speeches Shim

For Immediate Release

Četvrtak, 21 Oktobar, 2021

Priština, 21. oktobar 2021. – Dana 27. septembra 2021. godine, USAID-ova Aktivnost za energetsku održivost i Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture (MŽSPPI) potpisali su memorandum o razumevanju (MOR) radi promovisanja razvoja sektora obnovljive energije na Kosovu.   

Poboljšanje raspoređivanja projekata za obnovljivu energiju na Kosovu uz pomoć geoprostornog mapiranja okupilo je ova dva subjekta sa jedinstvenim sinergijama radi daljeg unapređenja izvora obnovljive energije na Kosovu. Jedan od ključnih izazova koji su projektanti obnovljive energije na Kosovu prepoznali jeste nedostatak podataka u smislu konkretnih lokacija koje se mogu iskoristiti za razvoj projekata za korišćenje energije vetra i sunca.   

Tokom narednih meseci, MŽSPPI i USAID-ova Aktivnost za energetsku održivosti će angažovati najmanje petoro studenata i svršenih studenata iz prve grupe pripravničkog programa ‘NovaEnergija’ (eng. NewEnergy) radi pokretanja aktivnosti MŽSPPI za mapiranje zona, kao deo ovog MOR. Ovim projektom će takođe biti podržana Vlada Kosova na utvrđivanju novih prilika za posao za svoje kvalifikovane mlade ljude i njihovu integraciju u obećavajući sektor obnovljive energije na Kosovu. Pripravnički program će omogućiti studentima i svršenim studentima, naročito mladima, pripadnicima manjinskih zajednica, ženama i marginalizovanim pojedincima, da unaprede obnovljivu energiju i razviju se u novu generaciju energetskih eksperata u zemlji.

USAID, preko svoje Aktivnosti za energetsku održivost, želi da pomogne MŽSPPI tokom celog procesa pripreme mape zona i ažuriranja kosovskog geo-portala, sa naglaskom na utvrđivanje i kategorizaciju svih javnih zemljišta i mapiranje oblasti koje bi potencijalno mogle da se koriste za razvoj obnovljive energije koja će biti povezana na glavnu mrežu. Pored toga, ova pomoć će pomoći vladi Kosova u njenim naporima da transformiše energetski sektor kako bude povećavala svoje opcije za obnovljivu energiju.  

Za dodatne informacije obratite se:

MŽSPPI, Gent Zeqiri, savetnik za medija i komunikaciju na gent.zeqiri@rks-gov.net 

USAID Kosovo, Xheraldina Cernobregu, specijalista za informisanje o razvoju i komunikaciju na xcernobregu@usaid.gov.

Last updated: March 31, 2022

Share This Page