UNICEF i USAID proširuju partnerstvo u komunikaciji i javnom informisanju oko podrške prevenciji COVID-19 i vakcinaciji

Press Release Shim

Speeches Shim

Niko nije bezbedan dok svi ne budu bezbedni
COVID je trka sa vremenom; primite svoju vakcinu odmah - Lisa Magno, direktorka USAIDove misije na Kosovo
Ardian Kurtolli, USAID

For Immediate Release

Ponedeljak, 19 Jul, 2021
Xheraldina Cernobregu
+383 38 59 59 2000

Priština, 19. jul 2021 – Danas su UNICEF-ova kancelarija na Kosovu i USAID najavili partnerstvo vredno milion američkih dolara u podršci komunikaciji i javnom informisanju oko prevencije COVID-19 i vakcinacije.

Pomoć će biti usklađena sa Nacionalnim planom za raspoređivanje i vakcinaciju (NDVP) koji je razvilo Ministarstvo zdravlja i podićiće nivo znanja i svesti o vakcinama protiv COVID-19, promovisaće ključne preventivne prakse i podstaći sve građane da traže vakcinaciju. Kroz intervencije zasnovane na dokazima i angažovanju zajednica, partnerstvo će doprineti povećanom prihvatanju i primanju vakcinacije protiv COVID-19.   

Kao što je Lisa Magno, direktorka USAID-ove misije, napomenula u svojoj izjavi, „Najbolji načini na koje možete zaštititi svoje porodice i sebe od COVID-19 su obezbeđivanje pristupa tačnim informacijama, poštovanje bezbednosnih protokola i vakcinisanje. Ovo partnerstvo između USAID-a i UNICEF-a će pomoći u obezbeđivanju da činjenične informacije stignu i do najteže dostupnih ili marginalizovanih zajednica na Kosovu. COVID je trka sa vremenom; primite svoju vakcinu odmah.“

Nedavno istraživanje koje je preduzeo UNICEF pokazuje da je niska stopa vakcinacije na Kosovu velikim delom posledica preovlađivanja dezinformacija oko vakcina. Ova aktivnost će bolje informisati građane Kosova o vakcinama angažovanjem tima profesionalaca sa specijalizovanom stručnošću iz strateških komunikacija, društvenih medija, bihejvioralnih i društvenih nauka kao i nadgledanja i procene, koji će pomoći u stvaranju ciljanih poruka kao važnog sredstva u borbi protiv dezinformacija vezanih za vakcinaciju. Podizanjem svesti i pružanjem potrebnih informacija građanima, aktivnost će umanjiti rizik od daljeg zaražavanja COVID-19 virusom i njegovog širenja.

„Zahvalni smo na blagovremenoj i preko potrebnoj podršci vlade SAD. Naši napori u borbi protiv pandemije neće prestati sve dok svako dete i svaka porodica u svim zajednicama u 38 opština ne budu sigurni, sa potpunim pristupom činjeničnim informacijama i vakcinama i dobrim zdravljem. Blisko ćemo sarađivati sa partnerima da bismo pružili i saopštili činjenično rigorozne, naučno utemeljene i emocionalno rezonantne poruke povezane sa COVID-19 i borbom protiv kolebljivosti prema vakcinaciji. Niko nije bezbedan dok svi ne budu bezbedni,“ rekao je g. Murat Šahin, šef kancelarije UNICEF-a na Kosovu.

UNICEF i USAID su posvećeni proširivanju dugogodišnjeg partnerstva između dve organizacije, pružanju podrške Ministarstvu zdravlja i obezbeđivanju tačnih, blagovremenih i efikasnih informacija i komunikacije oko COVID-19 i vakcina.

Last updated: March 31, 2022

Share This Page