Učenici Dečjeg Vrtića u Selu Baje su Dobili Novu Zgradu

Učenici Dečjeg Vrtića u Selu Baje su Dobili Novu Zgradu
Deca su priredili program za goste
Nazmije Bajrami

For Immediate Release

Tuesday, Januar 21, 2014
Xheraldina Cernobregu

U petak u selu Baje je inaugurisan novi dečji vrtić, čija izgradnja predstavlja prvu od mnogobrojnih aktivnosti koje će se odvijati u sklopu inicijative “Vlada Vladi” (G2G), između USAID-a i institucija centralne i lokalnih vlasti.    

“Nadam se da će iskustva stečena tokom ovog projekta osposobiti ovu opštinu da postane primer dobrog upravljanja na nivou lokalnih vlasti na Kosovu – lokalnih vlasti koje su nezavisne, transparentne, i iznad svega, aktivno angažovane na poboljšanju životnih prilika građana Istoka,” rekla je Direktorka USAID-ove Misije na Kosovu, Maureen A. Shauket, prisutnima, među kojima su bili predstavnici opštinskih vlasti Istoka, zvaničnici školske administracije, kao i 60-oro učenika ovog dečjeg vrtića. Vrtić će primiti još dodatnih 60 učenika tokom sledeće godine.   

Izgradnja dečjeg vrtića je finansirana udruženo, od strane USAID-a i Opštine Istok, gde je Opština imala koristi od tehničke i menadžerske podrške tokom procesa nabavke i izgradnje. Inicijativa “Vlada Vladi” označava promenu u procesu rada USAID-ove Misije na Kosovu, naime, od sada pa nadalje, partneri u implementaciji projekata će biti institucije vlasti na Kosovu.

 

Last updated: April 26, 2016

Share This Page