USAID Proslavlja 15-Godišnjicu Misije na Kosovu

15 godina partnerstva u cilju uvođenja pozitivnih promena na Kosovu
Predsednica Republike Kosova Atifete Jahjaga na proslavi USAID-ovih 15 godina partnerstva u cilju uvođenja pozitivnih promena na Kosovu
USAID

15 godina partnerstva u cilju uvođenja pozitivnih promena na Kosovu

For Immediate Release

Wednesday, April 16, 2014
Xheraldina Cernobregu

Djakovica, 16 april. Danas, Direktorka USAID-ove Misije Morin A. Šoket i Zamenica Šefa Misije S.A.D. Dzenifer Bakus pridružili su se Predsednici Republike Kosova Atifeti Jahjagi, i Gradonačelnici Djakovice Mimozi Kusari-Lila, u pokretanju proslave povodom 15-godišnjice Misije Agencije Sjedinjenih Država za Međunarodni Razvoj (USAID) na Kosovu [http://www.usaid.gov/sr/kosovo/history].

“USAID godinama bio i ostao prijatelj Kosovskog naroda, partner kosovskim institucijama, privatnom sektoru i civilnog drustva, uvek sa jednim ciljem pomaganju u osnivanju temeljima države koja garantira razvoj, dobrobit i bezbednost,” rekla je Predsednica Jahjaga okupljenima u gradskom centru culture Asim Vokši u Djakovici prilikom svečanog otvaranja. Nakon pozdravnih reči, Predsednica, Direktorka Misije, Zamenica Šefa Misije, i Gradonačelnica, obišle su štandove čiji su domaćini bili korisnici raznih USAID-ovih programa u regionu Djakovice.

Djakovica je prva od mnogih opština koje će biti domaćini celodnevnih proslava tokom čitavog leta, u čast USAID-ovih 15 godina partnerstva sa narodom Kosova u cilju uvođenja pozitivnih promena. Dnevni sadržaj je takođe uključio i diskusiju za okruglim stolom u zgradi Osnovnog Suda u Djakovici na temu značaja partnerstva izneđu pravnog sektora i sektora sprovođenja zakona u zaštiti prava građana.

“USAID I dalje ce podržat vas I ohrabrit diskusije kao ovo danas tako da svi branioci ljudskih prava – oni koji rade na spovodjenju zakona, sudovi i civilno društvo – ojačat će svoju ulogu u formiranje kulture na Kosovu koja je zasnovana u ljudskim pravima,” rekla je učesnicima okruglog stola Direktorka USAID-ove Misije, Morin A. Šoket; među učesnicima okruglog stola bili su Predsednik Osnovnog Suda u Djakovici Vaton Durguti, Predsedavajući Kosovskog Sudskog Saveta Enver Peci, Glavni Tužilac u Djakovici Špresa Bakija, Komandir Policijske Stanice u Djakovici Krist Djokaj, i predstavnik Regionalne Advokatske Komore Teki Bokshi. “Bitno je da su ovi stubovi čvrsti, a ipak dovoljno fleksibilni da bi se prilagodili promenljivim potrebama društva, naročito njegovih najugroženijih članova.”

Popodne, Direktorka USAID-ove Misije i Gradonačelnica Kusari-Lila posetile su grupu mladih iz Romske, Aškalijske i Egipćanske zajednice Djakovice u Javnom Centru Brkoc, koji je dobila USAID-ovu podršku kroz Centar za Obuku u Zastupanju i Resursima. Direktorka Misije i Gradonačelnica su takođe prisustvovale inauguraciji Proizvodne Jedinice za Švapski Sir – donacija USAID-a Udruženju Žena Mlečnog Kolektiva iz Korenice.

Agencija S.A.D. za medjunarodni razvoj je lider u naporima vlade S.A.D. u završetku ekstremnog širomaštva I promoviranju demokratskog društva.

Last updated: April 26, 2016

Share This Page