MLADI AKTIVISTI KORISTE MOĆ JEZIKA U MENJANJU BUDUĆNOSTI KOSOVA

Speeches Shim

Četvrtak, 12 Maj, 2022
Lorenta, kosovska Albanka prica ispred grupe od 15 pojedinaca o tome kako su po prvi put uspostavile međusobnu vezu sa Milom, kosovska Srpkinja.
CBM za USAIDKosovo

Kao što bi vam Ljorenta Kadriu i Mila Mihajlović, dve mlade aktivistkinje civilnog društva i prijateljice, i same rekle, njihovi životi su otvorene knjige. Ljorenta i Mila su 24. marta podelile svoje priče na događaju „Živa biblioteka“ u glavnom gradu Kosova, Prištini. Žive biblioteke stvaraju siguran prostor za dijalog, u kojem se teme otvoreno istražuju između pripovedača („ljudskih knjiga“) i publike („čitalaca“). One su instrument za zagovaranje koji se koristi širom sveta u promovisanju ljudskih prava.

Ljorenta, kosovska Albanka, i Mila, kosovska Srpkinja, su razgovarale sa intimnom grupom od 15 pojedinaca o tome kako su po prvi put uspostavile međusobnu vezu. Saznale su da dele zajedničko interesovanje da pomognu stanovnicima Kosova u prevazilaženju jezičkih prepreka koje dele etničke zajednice. Obe veruju u moć jezika da ukloni barijere, predrasude i podele koje i dalje postoje među etničkim zajednicama na Kosovu kao posledica rata.

Zajedno, one se zalažu za to da i albanski i srpski jezik budu deo zvaničnih obrazovnih programa u zemlji. „Jezik nam daje priliku da dublje razumemo jedni druge, pružajući nam dodatno znanje i nove tačke gledišta na određene situacije,” objašnjava Ljorenta.

Ljorenta i Mila su sa grupom razgovarale i o tome koliko je važno da mladi ljudi iz različitih sredina učestvuju u zajedničkim aktivnostima. Događaji poput Žive biblioteke pomažu učesnicima u postavljanju teških pitanja, izazivanju nasleđenih predrasuda i angažovanju u samorefleksiji. Mila je istakla da mladi ljudi imaju moć da napišu drugačiju priču za budućnost Kosova. „...Na njima je da iznesu bolje i tolerantnije društvo.“

Događaj Živa biblioteka, koji organizuje USAID-ova aktivnost Pomirenje i transformacija sukoba, je deo stalnih napora USAID-a da stvori inkluzivnije i kohezivnije zajednice širom kulturnih, verskih, društvenih i etničkih razlika na Kosovu. Za „čitaoce“ na događaju, međutim, postojao je jedan jednostavan zaključak: ne sudite o knjizi po koricama.

Last updated: June 24, 2022

Share This Page